Maříková Monika, Ing., Ph.D.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
CF1 Firma 1 KŘE Ano Ano Ano
F1 Firma 1 KŘE Ano Ano Ano
CF2 Firma 2 KEN Ano
F2 Firma 2 KEN Ano
MSP Malé a střední podnikání KŘE Ano Ano
QMSP Malé a střední podnikání KŘE Ano Ano
PP Podpora podnikavosti KŘE Ano Ano
SPF2 Semestrální projekt - firma II KŘE Ano
SPF3 Semestrální projekt - firma III KŘE Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
Řehoř Petr
...
Human resources readiness for industry 4.0
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
Řehoř Petr
Teleworking in SMEs before the onset of coronavirus infection in the Czech Republic
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Maříková Monika
Novotná Martina
Šmejkal Antonín
The influence of the economic cycle on forming business subjects
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Maříková Monika
Podnikatelská příležitost (kapitola 4.1)
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Bednářová Dagmar
Kolářová Lucie
Kozák Pavel
...
Maříková Monika
...
Podpora podnikavosti - metodika kurzů rozvoje podnikavosti
2019 KNIHA Učební texty
Detail Maříková Monika
Novotná Martina
Šmejkal Antonín
...
Drivers and Barriers of Entrepreneurship of Students
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Maříková Monika
Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
...
Selected aspects of strategic management in small enterprises in services
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Maříková Monika
...
Influence of strategic management in Czech SMEs and their growth rate
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Bednářová Dagmar
Kopta Daniel
Maříková Monika
...
Krize MSP, příčiny a jejich řešení
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Maříková Monika
...
Project Management And Its Impact On Growth Rate Of Small and Medium-sized Enterprises
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
Comparison of decision-making skills of students and managers
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Maříková Monika
Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Crises and its occurence in SMEs in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Plevný Miroslav
Kopta Daniel
...
Maříková Monika
Level of process management implementation in SMEs and some related implications
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Maříková Monika
Rolínek Ladislav
Kubecová Jana
...
Relationship between the extent of implementation of the process management principles and the legal form of the business and business activity
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
Relationship between the Growth-Rate of Turnover of SME's in Relation to the Age of the Directors of these Companies
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Kavan Štěpán
Pražáková Jaroslava
Maříková Monika
Rizikové faktory ovlivňující energetickou bezpečnost EU
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
Typical Crises in Selected SMEs in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Švárová Monika
Kubešová Klára
Discrimination in the labor market in the region of South Bohemia
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kubecová Jana
Rolínek Ladislav
Švárová Monika
...
Implementation of the business process management principles as a current management trend
2014 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Švárová Monika
Vrchota Jaroslav
Influence of Competitive Advantage on Formulation Business Strategy
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
...
Small and medium-sized enterprises and cluster initiatives in the Czech republic
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Švárová Monika
Rolínek Ladislav
Kubecová Jana
...
The extent of application of the process management principles in relation to the legal form of the business and the business activity in the period of economic crisis in small and medium sized enterprises
2014 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Kubecová Jana
Švárová Monika
The level of process management principles application in SMEs in selected region of the Czech Republic
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Kubecová Jana
Maříková Monika
Vnímání rizik z hlediska doby působení na trhu
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dalíková Pavlína
Švárová Monika
Cíle a strategie malých a středních podniků v oblasti stavebnictví
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Švárová Monika
Rolínek Ladislav
Relationship between the strategy and corporate goals
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Švárová Monika
Vrchota Jaroslav
Strategic management in micro, small and medium-sized businesses in relation to financial success of the enterprise
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Švárová Monika
The Influence of Planning on Financial Indicators IN99 and ROA
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Švárová Monika
Vrchota Jaroslav
THE STRATEGIC MANAGEMENT IN MICRO, SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN RELATION TO FINANCIAL SUCCESs OF THE ENTERPRISE
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kubecová Jana
Švárová Monika
The Taffler´s and the Zmijewski model and the degrees of business process management principles implementation in SMEs
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kubecová Jana
Švárová Monika
Vztah mezi primárním cílem podniku a jeho finanční úspěšností
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Krninská Růžena
...
Švárová Monika
...
Procesní řízení v MSP – vybrané aspekty
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Švárová Monika
Strategické řízení v mikropodnicích
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 33 z 33