Adamová Markéta, Ing.

Adamová Markéta

Vědecko-výzkumná činnost:

Odborné zaměření:

  • Řízení lidských zdrojů.
  • BSC jako nástroj řízení lidských zdrojů.
  • Personální činnosti v malých a středních podnicích.
  • Rozvoj zaměstnanců.
  • Řízení malých a středních podniků.

Publikační činnost:

  • JEL classification: M12, M10, M19.
  • Spoluautor  2 článku v recenzovaném periodiku evidovaném ve světově uznávané databázi (SCOPUS) a 4 článků evidovaných v databázi WOS.
  • Počet věděckých publikací v RIV (2014-2019)- 25.

Řešitel výzkumných projektů:

  • IGS28C1 Vzájemné vazby v systému BSC v rámci řízení podniku (2018 – 2019).

Spoluřešitel výzkumných projektů:

Pedagogická činnost:

  • Vyučující v předmětech na EF (management in English, personální činnosti, základy podnikových systémů, manažerská komunikace, řízení lidských zdrojů, human resource management).
  • Celkem 40 bakalářských vedených a úspěšně obhájených prací, které byly zaměřené zejména na problematiku řízení lidských zdrojů a personálních činností.
  • Autor či spoluautor vysokoškolských učebnic: 

Řehoř, P. a kol. (2018). Management. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU.

Vzdělání a akademická kvalifikace:

  • plánované dokončení doktorského studia: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Řízení a ekonomika podniku.
  • 2013: Ing. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Řízení a ekonomika podniku

 

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
HRM Human Resources Management KŘE Ano Ano
KHRM Human Resources Management KŘE Ano
YHRM Human Resources Management KŘE Ano Ano
MAN Management KŘE Ano
MANZ Management KŘE Ano
YMANZ Management KŘE Ano Ano
MANZA Management (in English) KŘE Ano Ano
CMKO Manažerská komunikace KŘE Ano
KMK Manažerská komunikace KŘE Ano
KMNK Manažerská komunikace KŘE Ano
MK Manažerská komunikace KŘE Ano Ano
MKO Manažerská komunikace KŘE Ano
MNK Manažerská komunikace KŘE Ano Ano
KMT Manažerské techniky KŘE Ano
CPC Personální činnosti KŘE Ano
PC Personální činnosti KŘE Ano Ano
KRO Rozvoj osobnosti manažera KŘE Ano
CRLZN Řízení lidských zdrojů KŘE Ano Ano
KRLZ Řízení lidských zdrojů KŘE Ano
RLZ Řízení lidských zdrojů KŘE Ano Ano
RLZN Řízení lidských zdrojů KŘE Ano Ano

Řešitel projektu

Vzájemné vazby v systému BSC v rámci řízení podniku
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Are countries of the Visegrad Group (V4) ready for the consequences of population aging?
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Podniková kultura v řízení malých a středních podniků
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu