Adamová Markéta, Ing.

Adamová Markéta

Vědecko-výzkumná činnost:

Odborné zaměření:

  • Řízení lidských zdrojů.
  • BSC jako nástroj řízení lidských zdrojů.
  • Personální činnosti v malých a středních podnicích.
  • Rozvoj zaměstnanců.
  • Řízení malých a středních podniků.

Publikační činnost:

  • JEL classification: M12, M10, M19.
  • Spoluautor  2 článku v recenzovaném periodiku evidovaném ve světově uznávané databázi (SCOPUS) a 4 článků evidovaných v databázi WOS.
  • Počet věděckých publikací v RIV (2014-2019)- 25.

Řešitel výzkumných projektů:

  • IGS28C1 Vzájemné vazby v systému BSC v rámci řízení podniku (2018 – 2019).

Spoluřešitel výzkumných projektů:

Pedagogická činnost:

  • Vyučující v předmětech na EF (management in English, personální činnosti, základy podnikových systémů, manažerská komunikace, řízení lidských zdrojů, human resource management).
  • Celkem 40 bakalářských vedených a úspěšně obhájených prací, které byly zaměřené zejména na problematiku řízení lidských zdrojů a personálních činností.
  • Autor či spoluautor vysokoškolských učebnic: 

Řehoř, P. a kol. (2018). Management. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU.

Vzdělání a akademická kvalifikace:

  • plánované dokončení doktorského studia: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Řízení a ekonomika podniku.
  • 2013: Ing. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Řízení a ekonomika podniku

 

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
HRM Human Resources Management KŘE Ano Ano
KHRM Human Resources Management KŘE Ano
YHRM Human Resources Management KŘE Ano Ano
MAN Management KŘE Ano
MANZ Management KŘE Ano
YMANZ Management KŘE Ano Ano
MANZA Management (in English) KŘE Ano Ano
CMKO Manažerská komunikace KŘE Ano
KMK Manažerská komunikace KŘE Ano
KMNK Manažerská komunikace KŘE Ano
MK Manažerská komunikace KŘE Ano Ano
MKO Manažerská komunikace KŘE Ano
MNK Manažerská komunikace KŘE Ano Ano
KMT Manažerské techniky KŘE Ano
CPC Personální činnosti KŘE Ano
PC Personální činnosti KŘE Ano Ano
KRO Rozvoj osobnosti manažera KŘE Ano
CRLZN Řízení lidských zdrojů KŘE Ano Ano
KRLZ Řízení lidských zdrojů KŘE Ano
RLZ Řízení lidských zdrojů KŘE Ano Ano
RLZN Řízení lidských zdrojů KŘE Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Soukupová Nikola
Klicnarová Jana
Adamová Markéta
Implications of population aging for economic growth in V4 countries
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Soukupová Nikola
Adamová Markéta
Krninská Růžena
Industry 4.0: an Employee Perception (Case of the Czech Republic)
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drahotová Kateřina
Adamová Markéta
Soukupová Nikola
...
Recruitment Aspects in the Agricultural Sector: Survey of Enterprises in the Czech Republic
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Krechovská Michaela
Hejduková Pavlína
Rybová Jarmila
...
Adamová Markéta
...
Regions in Context II: Principles of circular economics in regional management leading to increased efficiency of systems
2020 KNIHA Odborná monografie
Detail Venclová Kateřina
Adamová Markéta
Soukupová Nikola
...
Social networks as a future tool of employee sourcing in the field of agriculture
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Adamová Markéta
Soukupová Nikola
...
Corporate Culture as a Motivating Factor
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Adamová Markéta
Soukupová Nikola
Corporate Culture as Process of Socialization in the Context of Economic Trends
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Adamová Markéta
Krninská Růžena
...
Management
2018 KNIHA Učebnice
Detail Adamová Markéta
Soukupová Nikola
Dostálová Eliška
...
Modern trends in human resource management
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Adamová Markéta
Soukupová Nikola
...
Motivation and development of the manager's personality
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Soukupová Nikola
Krninská Růžena
New Economy
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Soukupová Nikola
Krninská Růžena
New Economy
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Soukupová Nikola
Adamová Markéta
Krninská Růžena
Průmysl 4.0. jako potenciální hrozba pro české pracovníky
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Soukupová Nikola
Adamová Markéta
Krninská Růžena
Stress management in the context of development in the international environment
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Berková Ilona
Adamová Markéta
Nývltová Kristýna
Dependence between selected perspectives in the Balanced Scorecard
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Adamová Markéta
Židová Nikola
Holistic Approach to Motivation and Stimulation
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Krninská Růžena
Židová Nikola
Kaizen as an approach of improving at workplace
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Krninská Růžena
Židová Nikola
Kaizen as an Approach to Motivation at Workplace
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Berková Ilona
Adamová Markéta
Dvořáková Kristýna
Realtionships between fiancial and learning and growth perspectives in BSC
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Adamová Markéta
Krninská Růžena
Židová Nikola
Stress as an integral part of working life?
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Krninská Růžena
Židová Nikola
Stress at workplace
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Krninská Růžena
Židová Nikola
...
The Importance Of Soft Skills In Human Resource Management
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Adamová Markéta
Human Resources in Development of Countryside
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Krninská Růžena
The Influence Corporate Culture of Knowledge Economy on Financial Performance of Small and Medium-Sized Enterprises
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Adamová Markéta
Globalisation trends of the new economy and the competitiveness of small and medium-sized enterprises
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Adamová Markéta
Human resource management with influences of the knowledge economy
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Krninská Růžena
Knowledge economy determined by cultural dimensions
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Adamová Markéta
Krninská Růžena
The education in learning organizations
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Adamová Markéta
Institutionalized values and cultural dimensions in development of societies
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 29 z 29

Řešitel projektu

Vzájemné vazby v systému BSC v rámci řízení podniku
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Are countries of the Visegrad Group (V4) ready for the consequences of population aging?
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Podniková kultura v řízení malých a středních podniků
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu