Vrchota Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.

Vrchota Jaroslav, Ing., Ph.D.

Profily: Publons , ResaerchGate . Scholar


Odborné zaměření: 

     • Industry 4.0
     • Manažerské kompetence
     • Manažerské techniky
     • Malé a střední podnikání
     • Strategický management
     • Projektové řízení


Publikační činnost:

 • JEL classification: L20, M10, O30
 • Autor / Spoluautor 5 monografií, 5 článku v recenzovaném periodiku s Impakt faktorem, 24 článků v recenzovaném periodiku evidovaném v SCOPUS a 21 článků evidovaných v databázi WOS.
 • počet vědeckých publikací v RIV (2008-2020)- 79


Řešitel či spoluřešitel výzkumných projektů:

  • Environmental awareness as a universal European Value (Visegrad Fund)
  • Industry 4.0  and performance management changes (IGS)
  • Dopady homeworkingu do nákladů MSP (EF-IGS2017-Vrchota-IGS24B1)
  • Service Innovations Prozess für Klein und Mittelunternehmen /SIP-SME (INTERREG)
  • TAČR GAMA TP01010019 - dílčí projekt TAČR GAMA PP1
  • Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání
  • Analýza manažerských kompetencí vrcholového managementu
  • Procesní management a možnosti jeho zavedení v MSP
  • Analýza manažerských kompetencí u studentů EF
  • Modely řízení MSP
  • Softwarová podpora PMAN
  • Inovační management a konkurenceschopnost MSP (GAJU)
  • Systém odměňování v MSP (IGS)


Pedagogická činnost:

 • garant a vyučující v předmětech na EF (projektový management, manažerské techniky, malé a střední podnikání)
 • celkem 36 bakalářských a 20 diplomových vedených a úspěšně obhájených prací, které byly zaměřené zejména na problematiku řízení organizací
 • autor či spoluautor vysokoškolských učebnic: 
  • Vrchota, J. (2016). Projektový management, České Budějovice: Ekonomická fakulta JU
  • Vrchota, J., Řehoř, P. (2017). Manažerské techniky. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU
  • Řehoř, P. a kol. (2018). Management. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU

 

 Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 2021: doc. - PEF MENDELU v Brně, obor Ekonomika a management
 • 2012: Ph.D. - EF JU v Českých Budějovicích, obor Řízení a ekonomika podniku
 • 2007: Ing. - ZF JU v Českých Budějovicích, obor Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

Zastávané funkce a členství:

 • tajemník katedry řízení
 • místopředseda akademického senátu EF
 • člen komisí státních závěrečných zkoušek na EF JU v Č. Budějovicích
Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
MSP Malé a střední podnikání KŘE Ano Ano
MANZ Management KŘE Ano Ano
QMANZ Management KŘE Ano
OMT Managerial Techniques KŘE Ano Ano
CMT Manažerské techniky KŘE Ano Ano
KMT Manažerské techniky KŘE Ano Ano
MT Manažerské techniky KŘE Ano Ano Ano
OPMAN Process Management KŘE Ano Ano
CPJM Projektový management KŘE Ano Ano
KPJM Projektový management KŘE Ano Ano
PJM Projektový management KŘE Ano Ano Ano
KSMAJ Strategic Management KŘE Ano
SMA Strategic Management KŘE Ano Ano
SMAJ Strategic Management KŘE Ano
YSMAN Strategic Management KŘE Ano Ano
KSMAN Strategický management KŘE Ano
QSPF Strategický management KŘE Ano
SMAN Strategický management KŘE Ano
KSMOC Strategický management v obchodě a CR KŘE Ano
SMOC Strategický management v obchodě a CR KŘE Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Pech Martin
Vrchota Jaroslav
Classification of Small- and Medium-Sized Enterprises Based on the Level of Industry 4.0 Implementation
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Vlčková Miroslava
Frantíková Zuzana
Division of Enterprises and their Management Strategies in Relation to Industry 4.0
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
Řehoř Petr
...
Human resources readiness for industry 4.0
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Bednář Jiří
Vrchota Jaroslav
Rolínek Ladislav
ICT in Food Processing Industry
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Pech Martin
Rolínek Ladislav
...
Sustainability Outcomes of Green Processes in Relation to Industry 4.0 in Manufacturing: Systematic Review
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
Řehoř Petr
Teleworking in SMEs before the onset of coronavirus infection in the Czech Republic
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Volek Tomáš
Novotná Martina
Factors introducing Industry 4.0 to SMEs
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Volek Tomáš
...
Vrchota Jaroslav
...
Inovační management v MSP: Inovační impulsy a jejich využití
2019 KNIHA Odborná monografie
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Project management and innovation in the manufacturing industry in Czech Republic
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Pech Martin
Readiness of enterprises in Czech Republic to implement industry 4.0: Index of industry 4.0
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Frantíková Zuzana
Vrchota Jaroslav
Relationship between the financial indicators and the implementation of telework.
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
The influence of a human resource strategy to the function of human resource processes in small and medium-sized enterprises (SMEs)
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
The relationship of team work to the satisfaction of managers in small and medium-sized enterprises in the Czech Republic
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Vlčková Miroslava
Why Some SME's in the Czech Republic Adopt Telework and Others Not?
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Řehoř Petr
Šulista Marek
Vocetková Klára
Vrchota Jaroslav
Analysis of Remuneration in Small and Medium-sized Enterprises in the Form of Intangible Benefits from the Employees’ Point of View Regarding Their Work Position
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Vlčková Miroslava
Comparison of Telework in the Czech Republic and Poland and Slovakia with Respect to the Gender
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Novotná Martina
Volek Tomáš
Foreign ownership in smes and industry 4.0
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Novotná Martina
Volek Tomáš
Foreign Ownership in SMEs and Industry 4.0
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Fuka Jindřich
Vrchota Jaroslav
Rolínek Ladislav
Impact of the Importance of Innovation in SMES on a Systematic Approach to their Management
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Fuka Jindřich
Rolínek Ladislav
Influence of Awareness about Industry 4.0 on SMES Approach to Human Resources Management
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Influence of Managerial Communication to Performance of Small and Middle-sized Enterprises
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Adamová Markéta
Krninská Růžena
...
Vrchota Jaroslav
Management
2018 KNIHA Učebnice
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Vrchota Jaroslav
Regional Disparities in Labour Productivity of Small and Medium-Sized Enterprises in Manufacturing
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Vaněček Drahoš
Pech Martin
Relation of Size of Enterprise and Planned Robotization
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Vrchota Jaroslav
Remuneration in small and middle-sized enterprises with project management
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Maříková Monika
Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
...
Selected aspects of strategic management in small enterprises in services
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hrušková Lenka
Krátká Jana
Vrchota Jaroslav
Strategic Management of Small and Medium-Sized Enterprises in The Czech-Austrian Context: Cultural and Language Specifics
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Telework and Financial Indicators in Industry 4.0
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Frantíková Zuzana
Vlčková Miroslava
Vrchota Jaroslav
...
COMPARISON OF HOMEWORKING IN THE CZECH REPUBLIC AND SPAIN
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Comparison of Telework in the Czech Republic and in its Neighbouring Countries
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
CSR Strategy of SMES in Environmental Conditions of the Czech Republic
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Nejedlá Pavla
Employment of people from developing countries - region latin americe in the Czech republic
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Vrchota Jaroslav
Influence of project approach implementation on the occurrence and perception of crises in agricultural enterprises in the Czech Republic
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Influence of Strategic Management on the Importance of Crises in Farms in the Czech Republic
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Influence of strategies to determine the significance of the crisis by the managers of small and medium-sized enterprises
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Is the rate of growth of smes related to their size?
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Rychtářová Olga
Managerial competences in the multional company
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Manažerské Techniky
2017 KNIHA Skripta
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
PERCEPTION OF CRISIS IN PROJECT-DRIVEN SMES OF CZECH REPUBLIC OF CZECH REPUBLIC
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Prerequisites of the Czech Republic for Industry 4.0 in Human Resources
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Řehoř Petr
Vrchota Jaroslav
Strategic and crisis management in agricultural enterprises in the Czech Republic
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Maříková Monika
...
Influence of strategic management in Czech SMEs and their growth rate
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Bednářová Dagmar
Kopta Daniel
...
Vrchota Jaroslav
Krize MSP, příčiny a jejich řešení
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Maříková Monika
...
Project Management And Its Impact On Growth Rate Of Small and Medium-sized Enterprises
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr
Project Management and the Importance of Crises in the Sectors of the National Economy
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Projektový management
2016 KNIHA Skripta
Detail Vrchota Jaroslav
Březinová Monika
Selected processes in SMEs, targeting to south bohemia region and trade sector
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Březinová Monika
Vrchota Jaroslav
Communication of SMEs in the region of South Bohemia
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
Comparison of decision-making skills of students and managers
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Maříková Monika
Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Crises and its occurence in SMEs in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Doležalová Vlasta
Energetická bezpečnost EU a Německa
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Březinová Monika
Vrchota Jaroslav
Grade of functioning of chosen processes within SME with focus on south Bohemian region
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Březinová Monika
Komparace energetické bezpečnosti významných členských států EU
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Březinová Monika
Vrchota Jaroslav
Level of functioning of selected processes in SMEs, targeting to South Bohemia Region and trade sector
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Plevný Miroslav
Kopta Daniel
...
Vrchota Jaroslav
...
Level of process management implementation in SMEs and some related implications
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Maříková Monika
Rolínek Ladislav
Kubecová Jana
Vrchota Jaroslav
Relationship between the extent of implementation of the process management principles and the legal form of the business and business activity
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
Relationship between the Growth-Rate of Turnover of SME's in Relation to the Age of the Directors of these Companies
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Kavan Štěpán
Pražáková Jaroslava
...
Rizikové faktory ovlivňující energetickou bezpečnost EU
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Doležalová Vlasta
Vrchota Jaroslav
Rozvoj a vzdělávání lidských zdrojů v kontextu udržitelného rozvoje
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
Typical Crises in Selected SMEs in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Kubecová Jana
Comparison of the Communication Skills of Students and Managers
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Švárová Monika
Kubešová Klára
Discrimination in the labor market in the region of South Bohemia
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Březinová Monika
Vrchota Jaroslav
Charakteristika trhu práce v regionu jižní Čechy
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kubecová Jana
Rolínek Ladislav
Švárová Monika
Vrchota Jaroslav
Implementation of the business process management principles as a current management trend
2014 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Švárová Monika
Vrchota Jaroslav
Influence of Competitive Advantage on Formulation Business Strategy
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Kubecová Jana
Komparace úrovně kreativity manažerů se studenty
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Kajanová Alena
Kompetence manažerů v neziskovém sektoru
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
...
Small and medium-sized enterprises and cluster initiatives in the Czech republic
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Švárová Monika
Rolínek Ladislav
Kubecová Jana
Vrchota Jaroslav
The extent of application of the process management principles in relation to the legal form of the business and the business activity in the period of economic crisis in small and medium sized enterprises
2014 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Kubecová Jana
...
The level of process management principles application in SMEs in selected region of the Czech Republic
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Kubecová Jana
Maříková Monika
Vnímání rizik z hlediska doby působení na trhu
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Březinová Monika
Vrchota Jaroslav
Current situation and future trends in the marketing process from the perspective of small and medium-sized enterprises in the South bohemia region
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Březinová Monika
Vrchota Jaroslav
Kubecová Jana
Komparace analytických schopností manažerů a studentů
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Alina Jiří
Vrchota Jaroslav
KVANTITATIVNÍ SOUVISLOSTI VYBRANÝCH SOCIOEKONOMICKÝCH A DEMOGRAFICKÝCH CHARAKTERISTIK A UKAZATELŮ NA ÚROVNI OBCÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Medology of development phases of SMEs
2013 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Váchal Jan
Vochozka Marek
Doležalová Hana
...
Vrchota Jaroslav
...
Podnikové řízení
2013 KNIHA Učebnice
Detail Kubecová Jana
Vrchota Jaroslav
Procesní mapy v malých a středních podnicích
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Vrchota Jaroslav
Březinová Monika
Rozdílné přístupy českých podniků k využití logistické metriky
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Švárová Monika
Vrchota Jaroslav
Strategic management in micro, small and medium-sized businesses in relation to financial success of the enterprise
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Švárová Monika
The Influence of Planning on Financial Indicators IN99 and ROA
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Švárová Monika
Vrchota Jaroslav
THE STRATEGIC MANAGEMENT IN MICRO, SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN RELATION TO FINANCIAL SUCCESs OF THE ENTERPRISE
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kubecová Jana
Vrchota Jaroslav
The Taffler´s Model and Strategic Management
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Kubecová Jana
Ukazatele základních procesů ve stavebním průmyslu
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Výkonnost jako klíčová kompetence
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Pyroutková Martina
Nejvýznamnější procesní ukazatele ovlivňující firmy v Jihočeském kraji
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Odpovědnost jako klíčová kompetence
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Březinová Monika
Smolová Jaroslava
Vrchota Jaroslav
ODPOVĚDNOST JAKO KLÍČOVÁ KOMPETENCE
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Krninská Růžena
...
Vrchota Jaroslav
...
Procesní řízení v MSP – vybrané aspekty
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Duspivová Marie
Vrchota Jaroslav
Procesy malých a středních podniků a jejich vztahy podle podnikatelské činnosti
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Březinová Monika
Vrchota Jaroslav
SOUČASNÝ STAV A BUDOUCÍ TRENDY V MARKETINGOVÝCH PROCESECH Z POHLEDU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V JIHOČESKÉM REGIONU
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Vrchota Jaroslav
Vývoj míry nezaměstnanosti a testování její závislosti na počtu obyvatel v okrese České Budějovice
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Duspivová Marie
Application process of personnel management in small and medium-sized enterprises
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Rolínek Ladislav
Building the Managerial Competencies in the Study Program Management and Business Economics
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dalíková Pavlína
Duspivová Marie
Vrchota Jaroslav
INDICATORS OF EVALUATION AS A CORE ELEMENTS OF PROCESS MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM-SIZET ENTERPRISES
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 94 z 94

Řešitel projektu

Dopady homeworkingu do nákladů MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Environmental Awareness as a Universal European Value
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Modely řízení MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Podání projektu Visegrad - Podnikavost
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Procesní management a možnosti jeho zavedení v MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Průmysl 4.0 a změny v managementu a výkonnosti
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0.
Řešitel
Členové řešitelského týmu
SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Systém odměňování v MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu