Pech Martin, Ing., Ph.D.

Pech Martin, Ing., Ph.D.

Vědecko-výzkumná činnost:

- odborné zaměření: Operační management, Štíhlá výroba, Management, Procesní management

 - autor nebo spoluautor: 1 monografie, 6 publikací evidovaných ve WOS, 3 vědeckých článků SCOPUS, 8 recenzovaných vědeckých článků, 9 příspěvků na konferencích

- počet záznamů v RIV (výsledky VaVai) (2006-2017) – 31.

Grantová činnost:

- spoluřešitel vědeckých projektů: GAJU 047/2019/S (Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0, 2019-2021), IGSx20 (Průmysl 4.0 a řízení dodavatelského řetězce, 2020-2021), IGSx21 (Využití CFEBT pro malé a střední podniky a v různých odvětvích, 2020-2021) IGS12C1 (Dodavatelský řetězec a metody zlepšování organizace výroby, 2017-2019), IGS05C1 (Metody řízení rizika účetních chyb a podvodů pro zvýšení efektivity vnitřního kontrolního systému malých a středních podniků, 2017-2019), GA JU 073-08-H (Využití metod fuzzy logiky v logistickém controllingu a benchmarking, 2009), MŠMT 2E06044 (Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání, 2006-2008),

Pedagogická činnost:

- garant a vyučující v předmětech na EF (operační management, operations management, štíhlá výroba, management, procesní management, podpora podnikavosti)

- v současné době zadáno 9 bakalářských a 5 diplomových prací, předtím působení v roli konzultanta diplomových prací

- spoluřešitel vzdělávacích projektů: OPVV - Rozvoj JU – ESF (aktivita Podpora podnikavosti, 2017-2019), CZ.1.07/2.3.00/09.0205 (Rozvoj vědy a výzkumu na Ekonomické fakultě JU, 2009-2011), FRVŠ 649/2010/F5/a (Inovace předmětu Motivace a stimulace pracovního jednání, 2010)

- autor nebo spoluautor 2 učebnic: Rolínek a kol. (2008). Procesní management, České Budějovice: Ekonomická fakulta JU.

                                                        Řehoř, P. a kol. (2018). Management. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU.

Vzdělání a akademická kvalifikace:

- 2012: Ph.D. - Doktorský studijní program Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, obor Řízení a ekonomika podniku

- 2006: Ing. - Magisterský studijní program Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Obchodně podnikatelský obor

Zastávané funkce a členství:

  • člen akademického senátu EF
  • člen české společnosti pro jakost

Odkazy:

- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0807-3613

- Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Martin_Pech

- Google scholar: https://scholar.google.cz/citations?user=MdChRgkAAAAJ&hl=cs

- Academia.edu: https://jcu.academia.edu/MartinPech

- Linkeln: https://www.linkedin.com/in/martin-pech-969258192

- Publons (Research ID): https://publons.com/researcher/1689223/martin-pech

- SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57202254154

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
LOGAJ Logistics KŘE Ano Ano
YLOG Logistics KŘE Ano Ano
CLG Logistika KŘE Ano Ano
LG Logistika KŘE Ano Ano Ano
CMAN Management KŘE Ano
MAN Management KŘE Ano Ano
MANZ Management KŘE Ano Ano
QMANZ Management KŘE Ano
OMA Operations Management KŘE Ano Ano Ano
YOM Operations Management KŘE Ano Ano
COM Operační management KŘE Ano Ano
KOM Operační management KŘE Ano Ano
OM Operační management KŘE Ano Ano Ano
PP Podpora podnikavosti KŘE Ano Ano
KPMAN Procesní management KŘE Ano
IIPRM Procesní management URT Ano Ano Ano
JJPRM Procesní management URT Ano Ano Ano
SMAN Strategický management KŘE Ano
CSV Štíhlá výroba KŘE Ano Ano
KSV Štíhlá výroba KŘE Ano Ano
SV Štíhlá výroba KŘE Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Řehoř Petr
Adamová Markéta
Krninská Růžena
Pech Martin
...
Management
2018 KNIHA Učebnice
Detail Vrchota Jaroslav
Vaněček Drahoš
Pech Martin
Relation of Size of Enterprise and Planned Robotization
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vaněček Drahoš
Pech Martin
Application of Ergonomic Principles at the Beginning of Industry 4.0
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
Financial Health as a Key Factor for Improving the Stability of Supply Network
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pech Martin
Organizational Values during the Global Economic Crisis
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sláma Jiří
Bystřický Václav
The impact of Golf Club Český Krumlov on its surroundings
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
Kosíková Petra
Financial characteristics and classification of production companies grouped by relevance of the logistic metric
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
Financial threats of network stability caused by fragments tending to bankruptcy
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
Pech Martin
...
INPROFORUM 2014: Investment decision-making in the period of economic recovery
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
Pech Martin
...
INPROFORUM 2013 - Zdroje a limity ekonomického růstu a předpoklady vývoje české ekonomiky
2013 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Pech Martin
Nové role personálních útvarů
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
The role of centres in supply network information distribution
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
Pech Martin
INPROFORUM Junior 2012 - Řízení a ekonomika malých a středních podniků
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Březinová Monika
Pech Martin
UNICREDS project conference
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Pech Martin
Analýza rizik v řízení lidských zdrojů malých a středních podniků
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pech Martin
Smolová Jaroslava
Fuzzy Approach to Modification by Enlargement of Supply Chain Based on Logistic Indicators Dimensions
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Smolová Jaroslava
Pech Martin
Fuzzy approach to supply chain management
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
Pech Martin
...
INPROFORUM 2011 - Globální ekonomická krize - regionální dopady
2011 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Smolová Jaroslava
Pech Martin
Fuzzy Expert System for Evaluating of Bargaining Power of Customers in SC
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hrabánková Magdaléna
Rolínek Ladislav
Březinová Monika
Pech Martin
INPROFORUM Junior 2010
2010 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Pech Martin
Smolová Jaroslava
Using of fuzzy entropy as a supportive method for managing the real supply chain: a case study
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pech Martin
Využití fuzzy vícekriteriálního rozhodování pro hodnocení faktorů podnikové kultury
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 22 z 22