Pech Martin, Ing., Ph.D.

Pech Martin, Ing., Ph.D.

Vědecko-výzkumná činnost:

- odborné zaměření: Management, Operační management, Štíhlá výroba, Procesní management

- autor nebo spoluautor: monografie/kapitoly (2x), vědecké články databáze WOS/Scopus (11x), vědecké články ERIH a ostatní (8x), příspěvky na konferencích WOS (7x), příspěvky na ostatních konferencích (13x)

- počet záznamů v RIV (výsledky VaVai) (2006-2020) – 49.

Grantová činnost:

- řešitel vědeckých projektů: IGSx20 (Průmysl 4.0 a řízení dodavatelského řetězce, 2020-2021)

- spoluřešitel vědeckých projektů: GAJU 047/2019/S (Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0, 2019-2021),  IGS12C1 (Dodavatelský řetězec a metody zlepšování organizace výroby, 2017-2019), IGS05C1 (Metody řízení rizika účetních chyb a podvodů pro zvýšení efektivity vnitřního kontrolního systému malých a středních podniků, 2017-2019), GA JU 073-08-H (Využití metod fuzzy logiky v logistickém controllingu a benchmarking, 2009), MŠMT 2E06044 (Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání, 2006-2008),

Pedagogická činnost:

- garant v předmětech na EF (operační management, operations management, štíhlá výroba, logistika)

- vyučující v předmětech na EF (operační management, operations management, štíhlá výroba, management, procesní management, podpora podnikavosti)

- vedení úspěšně obhájených 9 bakalářských a 4 diplomových prací

- spoluřešitel vzdělávacích projektů: OPVV - Rozvoj JU – ESF (aktivita Podpora podnikavosti, 2017-2019), CZ.1.07/2.3.00/09.0205 (Rozvoj vědy a výzkumu na Ekonomické fakultě JU, 2009-2011), FRVŠ 649/2010/F5/a (Inovace předmětu Motivace a stimulace pracovního jednání, 2010)

- autor nebo spoluautor 5 učebnic:
                                                        Vaněček, D., Pech, M. (2019). Operační management. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU.
                                                        Řehoř, P. a kol. (2019). Podpora podnikavosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
                                                        Kolektiv autorů (2019). Podpora podnikavosti - metodika kurzů rozvoje podnikavosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
                                                        Řehoř, P. a kol. (2018). Management. České Budějovice: Ekonomická fakulta JU.
                                                        Rolínek a kol. (2008). Procesní management, České Budějovice: Ekonomická fakulta JU.

Vzdělání a akademická kvalifikace:

- 2012: Ph.D. - Doktorský studijní program Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, obor Řízení a ekonomika podniku

- 2006: Ing. - Magisterský studijní program Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Obchodně podnikatelský obor

Zastávané funkce a členství:

  • člen akademického senátu EF
  • člen české společnosti pro jakost

Odkazy:

- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0807-3613

- Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Martin_Pech

- Google scholar: https://scholar.google.cz/citations?user=MdChRgkAAAAJ&hl=cs

- SCI Profile: https://sciprofiles.com/profile/mpechac

- Academia.edu: https://jcu.academia.edu/MartinPech

- Linkeln: https://www.linkedin.com/in/martin-pech-969258192

- Publons (Research ID): https://publons.com/researcher/1689223/martin-pech

- SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57202254154

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
LOGAJ Logistics KŘE Ano Ano
YLOG Logistics KŘE Ano Ano
CLG Logistika KŘE Ano Ano
LG Logistika KŘE Ano Ano Ano
CMAN Management KŘE Ano
MAN Management KŘE Ano Ano
MANZ Management KŘE Ano Ano
QMANZ Management KŘE Ano
OMA Operations Management KŘE Ano Ano Ano
YOM Operations Management KŘE Ano Ano
COM Operační management KŘE Ano Ano
KOM Operační management KŘE Ano Ano
OM Operační management KŘE Ano Ano Ano
PP Podpora podnikavosti KŘE Ano Ano
KPMAN Procesní management KŘE Ano
IIPRM Procesní management URT Ano Ano Ano
JJPRM Procesní management URT Ano Ano Ano
SMAN Strategický management KŘE Ano
CSV Štíhlá výroba KŘE Ano Ano
KSV Štíhlá výroba KŘE Ano Ano
SV Štíhlá výroba KŘE Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Pech Martin
Vrchota Jaroslav
Classification of Small- and Medium-Sized Enterprises Based on the Level of Industry 4.0 Implementation
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Řehoř Petr
Pech Martin
Slabová Michaela
...
Contemporary Opinions on the Importance of Entrepreneurial Competences
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vaněček Drahoš
Pech Martin
Knowledge of Students in relation to Industry 4.0 and New Technologies
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pech Martin
Oponentský posudek na článek s IF pro Ekonomicky Casopis
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Pech Martin
Vaněček Drahoš
Supplier Performance Management in Context of Size and Sector Characteristics of Enterprises
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Pech Martin
Rolínek Ladislav
...
Sustainability Outcomes of Green Processes in Relation to Industry 4.0 in Manufacturing: Systematic Review
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pech Martin
Pražáková Jaroslava
Pechová Lucie
The evaluation of the success rate of corporate failure prediction in a five-year period
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pech Martin
Vaněček Drahoš
BENEFITS OF LONG-TERM COOPERATION AND SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Pech Martin
CFEBT Risk Triangle: Case Study of Enterprises in Insolvency Proceedings
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pech Martin
Ekonomické náležitosti podnikatelského a NNO projektu (kapitola 8)
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Drábková Zita
Pech Martin
Financial statements risk: Case study of a small accounting unit
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pech Martin
Řehoř Petr
Slabová Michaela
Methods of Entrepreneurship Education in Management Programmes at University of South Bohemia
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vaněček Drahoš
Pech Martin
Operační management
2019 KNIHA Učebnice
Detail Pech Martin
Oponentský posudek na článek ve Scopusu do časopisu JOItmC
2019 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Pech Martin
Oponentský posudek na článek ve Scopusu do časopisu Organicija
2019 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Bednářová Dagmar
Kolářová Lucie
Kozák Pavel
...
Pech Martin
...
Podpora podnikavosti - metodika kurzů rozvoje podnikavosti
2019 KNIHA Učební texty
Detail Pech Martin
Praktikum podnikatelské praxe (kapitola 10)
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Pech Martin
Právní náležitosti podnikatelského a NNO projektu (kapitola 7)
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Vrchota Jaroslav
Pech Martin
Readiness of enterprises in Czech Republic to implement industry 4.0: Index of industry 4.0
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Škodová Parmová Dagmar
Sdrolias Labros
...
Pech Martin
Regions in Context
2019 KNIHA Odborná monografie
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
The identification of the Key players in the supply chain network
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pech Martin
Vaněček Drahoš
The Role of the Key Enterprise of the Supply Chain in Lean Production
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pech Martin
Zdroje financování podnikatelských příležitostí (kapitola 11.1)
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Vaněček Drahoš
Pech Martin
Rost Michael
Innovation and Lean Production
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Řehoř Petr
Adamová Markéta
Krninská Růžena
Pech Martin
...
Management
2018 KNIHA Učebnice
Detail Pech Martin
Vaněček Drahoš
Methods of Lean Production to Improve Quality in Manufacturing
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Vaněček Drahoš
Pech Martin
Relation of Size of Enterprise and Planned Robotization
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vaněček Drahoš
Pech Martin
Application of Ergonomic Principles at the Beginning of Industry 4.0
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
Financial Health as a Key Factor for Improving the Stability of Supply Network
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pech Martin
Organizational Values during the Global Economic Crisis
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sláma Jiří
Bystřický Václav
The impact of Golf Club Český Krumlov on its surroundings
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
Kosíková Petra
Financial characteristics and classification of production companies grouped by relevance of the logistic metric
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
Financial threats of network stability caused by fragments tending to bankruptcy
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
Pech Martin
...
INPROFORUM 2014: Investment decision-making in the period of economic recovery
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
Pech Martin
...
INPROFORUM 2013 - Zdroje a limity ekonomického růstu a předpoklady vývoje české ekonomiky
2013 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Pech Martin
Nové role personálních útvarů
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava
Pech Martin
The role of centres in supply network information distribution
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
Pech Martin
INPROFORUM Junior 2012 - Řízení a ekonomika malých a středních podniků
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Březinová Monika
Pech Martin
UNICREDS project conference
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Pech Martin
Analýza rizik v řízení lidských zdrojů malých a středních podniků
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pech Martin
Smolová Jaroslava
Fuzzy Approach to Modification by Enlargement of Supply Chain Based on Logistic Indicators Dimensions
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Smolová Jaroslava
Pech Martin
Fuzzy approach to supply chain management
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Jílek Milan
Rolínek Ladislav
Pražáková Jaroslava
Pech Martin
...
INPROFORUM 2011 - Globální ekonomická krize - regionální dopady
2011 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Vložit vše do košíku 1 - 43 z 43