Členové katedry

Funkce Jméno E-mail Telefon Místnost
Vedoucí katedry        
  Řehoř Petr, doc. Ing., Ph.D. rehor@ef.jcu.cz +420 38903 2495 323
Tajemník katedry        
  Vrchota Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. vrchota@ef.jcu.cz +420 38903 2698 325
Referent katedry        
  Šťástková Tereza, Ing. stastkova@ef.jcu.cz +420 38903 2486 322
Profesor        
  Smutka Luboš, prof. Ing., Ph.D. lsmutka@ef.jcu.cz 323
  Vaněček Drahoš, prof. Ing., CSc. dvanecek@ef.jcu.cz +420 38903 2492 305
Docent        
  Holátová Darja, doc. Ing., Ph.D. holatova@ef.jcu.cz +420 38903 2494 302
  Krninská Růžena, doc. Ing., CSc. krninska@ef.jcu.cz +420 38903 2485 304
  Rolínek Ladislav, doc. Ing., Ph.D. rolinek@ef.jcu.cz +420 38903 2539 326
  Vrchota Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. vrchota@ef.jcu.cz +420 38903 2698 325
  Řehoř Petr, doc. Ing., Ph.D. rehor@ef.jcu.cz +420 38903 2495 323
Odborný asistent s akad. tit.        
  Bednářová Dagmar, Ing., CSc. bednar@ef.jcu.cz +420 38903 2490 324
  Maříková Monika, Ing., Ph.D. marikova@ef.jcu.cz +420 38903 2844 302
  Pech Martin, Ing., Ph.D. mpechac@ef.jcu.cz +420 38903 2699 305
  Toušek Radek, Ing., Ph.D. tousek@ef.jcu.cz +420 38903 2476 304
Odborný asistent        
  Adamová Markéta, Ing. adamovam@ef.jcu.cz +420 38903 2496 322
Vědecký pracovník        
  Maleč Radek, Ing. rmalec@jcu.cz
Doktorand        
  Bednář Jiří, Ing. +420 38903 2421 326
  Drdová Markéta, Mgr. 325
  Fuka Jindřich, Ing. fukaji00@ef.jcu.cz +420 38903 2422 325
  Martinák Petr, Ing. 326
  Skopec Ondřej, Ing. skopeo00@ef.jcu.cz 325
  Slabová Michaela, Ing. slabom02@jcu.cz 324
  Soukupová Nikola, Ing. zidovn00@ef.jcu.cz +420 38903 2528 121
  Uhlíř Ladislav, Ing. uhlirl03@ef.jcu.cz 325
  Vysoká Marta, Ing. vysokm00@ef.jcu.cz 325
  Čarvašová Alena, Ing. acarvasova@ef.jcu.cz 325
Dohoda o provedení práce        
  Karlík Tomáš, Ing. 326
  Kolářová Iveta, Ing., Ph.D. 10ivetakolarova@seznam.cz
  Leština Jan, Ing., CSc. lestina@ef.jcu.cz +420 38903 2693 324