Aktuálně vypsaná témata disertačních prací

TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY je do 31. 5. 2018

doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.

Společenská odpovědnost a etika ve strategii řízení lidských zdrojů

Personální audit v MSP

Inovační aktivity v MSP - Innovative activities in SMEs

Personální controlling v MSP - Personnel Controlling in SMEs

Family Business v MSP, jejich řízení a nástupnictví

doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.

Karierní předpoklady studentů EF JU v souvislosti s rozvojem lidského potenciálu a novou ekonomikou

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.

Strategické analýzy vnitřního a vnějšího prostředí v MSP

Manažerský audit jako nástroj řízení MSP

Inovace a jejich vliv na rozvoj vybraných MSP

doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.

Inovační řízení a konkurenceschopnost malých a středních podniků

Řízení změn v malých a středních podnicích ve vybraném odvětví

Motivace zaměstnanců malých a středních podniků

Vliv strategického plánování na prosperitu organizací

Společenská odpovědnost malých a středních podniků

Témata disertačních prací:

doc. Ing. Darja Holátová

Rozvoj lidských zdrojů ve strategii malých a středních podniků - Ing. Irena Attlová

Rozvoj lidského potenciálu v malých a středních podnicích - Ing. Vlasta Doležalová

Společenská odpovědnost ve strategii podnikatelských subjektů - Ing. Eva Fuchsová (Rosenauerová)

Fluktuace a retence v řízení MSP - Ing. Petra Jarkovská

Rozvoj lidského potenciálu ve strategickém plánování podniků - Ing. Jindřiška Průšová

Personální controlling v MSP - Ing. Eva Simotová (Procházková)

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.

Systém řízení malých a středních podniků - Ing. Jindřich Fuka

Hodnocení výkonnosti procesů v MSP - Ing. Jana Kubecová

Rozvoj kompetencí k podnikavosti a řízení MSP - Ing. Michaela Slabová

Procesní modely podniků zapojených v systémech fair trade - Ing. Jan Šalamoun

Procesní řízení a možnosti uplatnění v MP - Ing. Jitka Zikmundová

doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.

Manažerská komunikace v malých a středních podnicích - Ing. Alena Čarvašová

Řízení změn v malých a středních podnicích - Ing. Tomáš Karlík

Corporate social responsibility assuming the human resources - Koukoumpliakos Ioannis