Projekty

Projekty, kde člen katedry je řešitelem projektu

„Land and Art“ sociální hnutí jako součást kulturní udržitelnosti krajiny a společnosti (Kulturní udržitelnost: sociálně-ekonomické důsledky. Koncepty a příklady praxe)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Diverzifikace vlivu biohospodářství na strategické dokumenty lesnicko-dřevařského sektoru jako podklad pro státní správu a návrh strategických cílů do roku 2030
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Ekonomické aspekty regenerace brownfields v Jihočeském kraji
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Environmental Citizenships: Visions of Future and Their Acceptance Among Students
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Inovace předmětu "Introduction to the EU Law"
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Manažersko-právní simulace „Bankrot jako (vý)hra“
Řešitel
Členové řešitelského týmu
POWER4BIO: emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of European BIOeconomy
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Požadavky podniků na odbornost studentů, týkající se environmentálních dovedností a nabídka nových odborníků a jejich motivace na trhu práce - příklad Jihočeského kraje
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Příprava IF Q1- Q2 publikace ba téma socio-ekonomické dopady eroze půdy a fenomén Dust Bowl
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Prostory tiché udržitelnosti: samozásobitelství a sdílení
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Řízení, infrastruktura, životní styl a spotřeba energie : Evropské post-uhlíkové komunity (GILDED)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Socio-ekonomické aspekty degradace půdy (SEAD)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Systém kurzové prevence
Řešitel
Členové řešitelského týmu
UNICREDS - Rozvoj spolupráce univerzit s regionem
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vybrané empirické a ekonometrické otázky v environmentální ekonomii: ekonomická hodnota environmentálních statků
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Projekty, kde člen katedry je spoluřešitelem projektu

Are countries of the Visegrad Group (V4) ready for the consequences of population aging?
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Inovace předmětu "Právo B"
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Institucionální přístupy k regionálnímu rozvoji
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Řízení vybraných rizik u MSP působících v mezinárodním obchodě
Řešitel
Členové řešitelského týmu
SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Udržitelný rozvoj na místní úrovni - propojení teorie a praxe
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vliv MAS na regionální rozvoj v zemích V4
Řešitel
Členové řešitelského týmu