Vávra Jan, PhDr., Ph.D.

Vávra Jan, PhDr., Ph.D.

Vzdělání

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - Kulturologie (2008 Mgr., 2009 PhDr., 2012 Ph.D.)

 

Moje aktivity

Na katedře působím jako vědecký pracovník, věnuji se výzkumu, učím a koordinuji cyklus přednášek Pluralismus v ekonomii. Jsem členem Ediční rady, Rady VaV a Rady IGS. Fakultu zastupuji v síti Regionálního centra expertízy Česko pod záštitou United Nations University a ve výkonné redakci webu CzechRural při ČZU. Donedávna jsem organizoval každoroční mezioborovou konferenci Naše společná přítomnost a diskusní seminář Budějovické ekonomické dny.

 

Okruh zájmu

Dlouhodobě se věnuji vztahu člověka a životního prostředí z pohledu společenských věd, především environmentální a rurální sociologie, kulturní ekologie a ekologické ekonomie. Zabývám se sociálními aspekty klimatických změn, konkrétně spotřebou energie a uhlíkovou stopou domácností, sociální percepcí klimatických změn a jejich možnými dopady, nebo samozásobitelstvím potravinami. Věnuji se také širším filosofickým, ekonomickým, sociálním a environmentálním aspektům udržitelného rozvoje. Dalším okruhem mého zájmu, byť v současnosti stranou hlavního výzkumu, je téma krajiny, jako prostoru, kde se setkávají lidé a příroda, s důrazem na historický vývoj kulturní krajiny, proměny land-use, estetické vnímání krajiny a lidský prvek v krajinné ekologii.

 

Výzkumné projekty a témata

 

Výuka a závěrečné práce

Podílím se na výuce bakalářské Sociologie a magisterské Sociologie a metodologie ve vědecké práci. Témata Bc. a Mgr. prací najdete ve STAGu, vítám i Vaše vlastní nápady a témata, související s tím, čemu se věnuji.

 

Moje online profily

Twitter

LinkedIn

Academia.edu

ResearchGate

Google Scholar

ResearcherID

ORCID

Scopus

Mendeley

Publons

SciProfiles

 

CV a publikace

České CV    

Seznam publikací s online odkazy    

 

Aktuální vybrané publikace

Goldman, D., Hansmann, R., Činčera, J., Radović, V., Telešiené, A., Balžekiené, A., Vávra, J. (2020). Education for Environmental Citizenship and Responsible Environmental Behavior. Pp. 115-137 in A. Hadjichambis, P. Reis, D. Paraskeva-Hadjichambi, J. Cincera, J. Boeve-de Pauw, N. Gericke, M. Knippels (Eds.). Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education. Springer. zde

Artmann, M., Sartison, K., Vávra, J. (2020). The role of edible cities supporting sustainability transformation – A conceptual multi-dimensional framework tested on a case study in Germany. Journal of Cleaner Production 225: 120220. zde

Jehlička, P., Daněk, P., Vávra, J. (2019). A change engaging resilience: Home gardening, food sharing and everyday resistance. Canadian Journal of Development Studies 40 (4): 511–527. zde

Vávra, J., Duží, B., Lapka, M., Cudlínová, E. Rikoon, J. S. (2019). Socio-economic context of soil erosion: A comparative local stakeholders’ case study from traditional agricultural region in the Czech Republic. Land Use Policy 84: 127–137. zde

Cudlínová, E., Giacomelli Sobrinho, V., Lapka, M., Vávra, J. (2019). Bioeconomy as a New Phenomenon in Land Grabbing: The Case of Brazil. Pp. 59–73 in L. Westra, K. Bosselmann, V. Zambrano (Eds.). Ecological Integrity and Land Uses: Sovereignty, Governance, Displacements and Land Grabs. Nova Science Publishers. zde

Vávra, J., Megyesi, B., Duží, B., Craig, T., Klufová, R., Lapka, M., Cudlínová, E. (2018). Food self-provisioning in Europe: An exploration of socio-demographic factors in five regions. Rural Sociology 83 (2): 431-461. zde

Vávra, J., Daněk, P., Jehlička, P. (2018). What is the contribution of food self-provisioning towards environmental sustainability? A case study of active gardeners. Journal of Cleaner Production 185: 1015-1023. zde

Duží, B., Tóth, A. Vávra, J. Supuka, J. (2018). Where are the post-communist allotment gardens heading? Focus point on the Czech Republic. Pp. 46–49 in AESOP Sustainable Food Planning Workshop 2018: Towards Sustainable City Region Food Systems. Torino: Politecnico di Torino, Universita di Torino. zde

Tóth, A., Duží, B., Vávra, J., Supuka, J., Bihuňová, M., Halajová, D., Martinát, S., Nováková, E. (2018). Changing patterns of allotment gardening in the Czech Republic and Slovakia. Nature and Culture 13 (1): 162-188. zde

Vávra, J., Lapka, M., Cudlínová, E., Dvořáková-Líšková, Z. (2017). Local perception of floods in the Czech Republic and recent changes in state flood management strategies. Journal of Flood Risk Management 10 (2): 238-252. zde

Cudlínová, E., Lapka, M., Vávra, J. (2017). Bioeconomy as a New Perspective for Solving Climate Change? Pp. 155-166 In L. Westra, J. Gray, F.-T. Gottwald (Eds.). The Role of Integrity in the Governance of the Commons: Governance, Ecology, Law, Ethics. Springer. zde

Cudlínová, E., Vávra, J., Lapka, M. (2016). Soil as a key to food security. Social perception of soil erosion in the Czech Republic (a case study). Pp. 22–35 in L. Westra, J. Gray, A. D’Aloia (Eds.). The Common Good and Ecological Integrity. Human Rights and the Suport of Life. Abingdon, New York: Routledge. zde

Vávra, J., Peters, V., Lapka, M., Craig, T., Cudlínová, E. (2015). What shapes the temperatures of living rooms in three European regions? Sociální studia 12 (3): 135-158. zde

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
ESZE Environ. souvislosti znalostní ekonomiky KRM Ano Ano
KESZE Environ. souvislosti znalostní ekonomiky KRM Ano
PEM Pluralismus v ekonomickém myšlení KRM Ano Ano
KPVK Projektování venkovské krajiny KRM Ano
PVK Projektování venkovské krajiny KRM Ano
KRUSA Rural Sociology KRM Ano
RUSA Rural Sociology KRM Ano
YRUS Rural Sociology KRM Ano
KRUS Rurální sociologie KRM Ano
RUS Rurální sociologie KRM Ano Ano
KRSK Rurální sociologie a krajina KRM Ano
RSK Rurální sociologie a krajina KRM Ano Ano
KSOC Sociologie KPH Ano Ano
SOC Sociologie KPH Ano Ano Ano
CSOCI Sociologie KRM Ano Ano Ano
KSOC Sociologie KRM Ano Ano
SOC Sociologie KRM Ano Ano Ano
SOCI Sociologie KRM Ano Ano Ano
KSVP Sociologie a metodologie ve věd. práci KRM Ano
SVP Sociologie a metodologie ve věd. práci KRM Ano Ano
TZMAS Teor. základy metod analýzy a syntézy KRM Ano Ano

Řešitel projektu

Environmental Citizenships: Visions of Future and Their Acceptance Among Students
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Prostory tiché udržitelnosti: samozásobitelství a sdílení
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Socio-ekonomické aspekty degradace půdy (SEAD)
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

POWER4BIO: emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of European BIOeconomy
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Řízení, infrastruktura, životní styl a spotřeba energie : Evropské post-uhlíkové komunity (GILDED)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Udržitelný rozvoj na místní úrovni - propojení teorie a praxe
Řešitel
Členové řešitelského týmu