Členové katedry

Funkce Jméno E-mail Telefon Místnost
Vedoucí katedry        
  Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc. evacu@ef.jcu.cz +420 38903 2506 214 V
Tajemník katedry        
  Lapka Miloslav, doc. PhDr., CSc. mlapka@ef.jcu.cz +420 38903 2760 215 V
Referent katedry        
  Matějčková Markéta, Ing. matejckova@ef.jcu.cz +420 38903 2515 215
Technik        
  Maxa Josef, Bc. jmaxa@ef.jcu.cz +420 38903 2513 214 M
Profesor        
  Bruckmeier Karl, prof. kbruckmeier@ef.jcu.cz
  Majerová Věra, prof. PhDr. Ing., CSc. vmajerova@ef.jcu.cz
  Rikoon James Sanford, prof. jrikoon@ef.jcu.cz
Docent        
  Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc. evacu@ef.jcu.cz +420 38903 2506 214 V
  Lapka Miloslav, doc. PhDr., CSc. mlapka@ef.jcu.cz +420 38903 2760 215 V
  Pělucha Martin, doc. Ing., Ph.D. mpelucha@ef.jcu.cz +420 38903 2435 218 M
  Čmejrek Jaroslav, doc. PhDr., CSc. cmejrek@ef.jcu.cz +420 38903 2435 218 M
  Škodová Parmová Dagmar, doc. Dr. Ing. parmova@ef.jcu.cz +420 38903 2489 216 V
  Šlachta Martin, doc. Mgr., Ph.D. slachta@ef.jcu.cz +420 38903 2507 217 V
Odborný asistent s akad. tit.        
  Dvořáková Líšková Zuzana, RNDr., Ph.D. zuli@ef.jcu.cz +420 38903 2455 216 V
  Kobzev Kotásková Sylvie, Ing., Ph.D. skotaskova@ef.jcu.cz +420 38903 2435 218 M
  Vávra Jan, PhDr., Ph.D. jvavra@ef.jcu.cz +420 38903 2760 215 V
Vědecký pracovník        
  Sagapova Nikola, Ing. sagapova@ef.jcu.cz +420 38903 2532 217 M
  Šindelářová Iveta, Ing. sindelarovai@ef.jcu.cz +420 38903 2507 217 V
Doktorand        
  Buchtele Roman, Ing. buchtr01@ef.jcu.cz +420 38903 2532 217 M
  Sedlák Jiří, Ing. sedlaj05@ef.jcu.cz +420 38903 2532 217 M
Dohoda o provedení práce        
  Boršovský Jan, Mgr. tajemnik@kremze.cz +420 38903 2435 218 M
  Sagapova Nikola, Ing. sagapova@ef.jcu.cz +420 38903 2532 217 M
Externista        
  Prokešová Radka, Ing., Ph.D. rprokes@ef.jcu.cz +420 38903 7790 217 V