Publikace

Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Strnad Zdeněk
Bariéry vstupu do oddlužení po 1.6.2019
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Belas Jaroslav
Strnad Zdeněk
Gavurova Beata
...
Business Environment Quality Factors Research - SME management´s platform
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Strnad Zdeněk
Debatní pátek Krajského soudu v Č. Budějovicích
2019 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Strnad Zdeněk
Desatero oddlužovací novely
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Strnad Zdeněk
Desatero oddlužovací novely
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Economic factors are not the only ones which affect business risk: the role of business environment
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Hrubý Rudolf
European Union Institutions and Bodies and Sources of European Union Law
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Exekuce očima povinného - ANO férovému placení dluhů, NE dlužnímu otroctví
2019 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Gavurova Beata
Belas Jaroslav
Strnad Zdeněk
...
Impact of the state on business environment - sectoral analysis
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Çera Gentjan
Belás Jaroslav
Strnad Zdeněk
Important factors which predict entrepreneur's perception in business risk
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Belas Jaroslav
Dvorsky Jan
Strnad Zdeněk
...
Improvement of the Quality of Business Environment Model: Case of the SME Segment
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Strnad Zdeněk
Insolvence: model 2019
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Insolvence 2019: Bohémská rapsodie nebo plíživý soumrak oddlužení
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Insolvency from the Czech point of view by the Year 2019 focused on 2 key elements: the insolvency of consumers and the new insolvency process
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Insolvenční praxe v oddlužení z pohledu soudu
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Kozák Jan
Brož Jaroslav
Dadam Alexandr
...
Insolvenční zákon: Komentář.
2019 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Krásnická Martina
Hlásková Gabriela
Volek Tomáš
Měření a řízení kurzového rizika u přeshraničních obchodních transakcí
2019 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Strnad Zdeněk
Oddlužení: aktuální stav + očekávaný vývoj po „oddlužovací novele“
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Oddlužení: aktuální stav a očekávaný vývoj po „oddlužovací novele“
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Oddlužení: aktuální stav očekávaný vývoj po „oddlužovací novele“; Insolvenční praxe v oddlužení z pohledu soudu
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Oddlužení: aktuální stav očekávaný vývoj po „oddlužovací novele“; Insolvenční praxe v oddlužení z pohledu soudu
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Oddlužení 2019: highlights oddlužovací novely aneb mudrování 5 minut po 12.
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Oddlužovací novela – aktuální výkladová a aplikační praxe
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Oddlužovací novela & justice aneb sovy nejsou tím, čím se zdají být
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Oddlužovací novela – příslib jednotné aplikace (?) aneb na čem se insolvenční justice (ne)shodla
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Krásnická Martina
Mrkvička Tomáš
Friebel Ludvík
...
Pilotní verze aplikace E-start, Systém kurzové prevence
2019 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Bednářová Dagmar
Kolářová Lucie
Kozák Pavel
...
Podpora podnikavosti - metodika kurzů rozvoje podnikavosti
2019 KNIHA Učební texty
Detail Strnad Zdeněk
Posudek oponenta disertační práce: Fišerová, Z. Zadlužování fyzických osob.
2019 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Slobodník Martin
Právní náležitosti podnikatelského a NNO projektu (kapitola 7.1; úvod; shrnutí)
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Krásnická Martina
Recenze k vědeckému článku ve SCOPUS
2019 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Strnad Zdeněk
Recenzní posudek (peer review) článku
2019 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Vlčková Miroslava
Frantíková Zuzana
Vrchota Jaroslav
Relationship between the financial indicators and the implementation of telework.
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cepel Martin
Belas Jaroslav
Rozsa Zoltan
...
Selected economic factors of the quality of business environment
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Strnad Zdeněk
(Více či méně) praktické poznatky (nejen) soud(c)ů o oddlužovací novele aneb co (všechno) nás při jejím prvním čtení nenapadlo
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Vlčková Miroslava
Why Some SME's in the Czech Republic Adopt Telework and Others Not?
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Strnad Zdeněk
Základní charakteristika novely insolvenčního zákona a nové podmínky oddlužení
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Základní charakteristika novely insolvenčního zákona a nové podmínky oddlužení
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Zaostřeno na insolvenční správce
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Způsoby oddlužení: zpeněžení majetkové podstaty nebo splátkový kalendář se zpeněžením majetkové podstaty
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Vlčková Miroslava
Comparison of Telework in the Czech Republic and Poland and Slovakia with Respect to the Gender
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Strnad Zdeněk
Insolvence zítřka: ze století páry do století elektřiny
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Strnad Zdeněk
Kozák Jan
Brož Jaroslav
...
Insolvenční zákon: Komentář
2018 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Strnad Zdeněk
Oddlužovací novele fandím, ale...
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Denní tisk
Detail Strnad Zdeněk
Posudek hodnotící komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství k žádosti o udělení akreditace profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Soukromoprávní studia pro uskutečňování Univerzitou Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
2018 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Strnad Zdeněk
Posudek oponenta případové studie ke kurzu „Rozpoznávání úpadku z účetních výkazů v souvislosti s insolvenčním řízením“
2018 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Strnad Zdeněk
Posudek oponenta případové studie: „Základy finančního účetnictví“ ke kurzu „Úvod do finančního účetnictví“
2018 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Strnad Zdeněk
Posudek oponenta rigorózní práce: Böhm M. - Vybraná problematika specifické fáze insolvenčního řízení od povolení oddlužení do (ne)schválení oddlužení a některé související instituty
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Strnad Zdeněk
Posudek oponenta rigorózní práce: Louda L. - Efektivita insolvenčních řízení
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Strnad Zdeněk
Posudek oponenta rigorózní práce: Sláma J. - Možnosti zastavení exekuce na peněžitá plnění ve světle aktuální judikatury
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Strnad Zdeněk
Recenze publikace: Schönfeld J., Kuděj M., Louda L., Sedláček D., Smrčka L. - Transformace a restrukturalizace podniku
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Vlčková Miroslava
Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Telework and Financial Indicators in Industry 4.0
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Štemberková Růžena
Slobodník Martin
Matulová P.
...
Úvod do problematiky duševního vlastnictví
2018 KNIHA Skripta
Detail Slobodník Martin
Hrubý Rudolf
Administrative Law Sanctioning after Recodification and its Influence on the Entrepreneur's Responsibility
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Frantíková Zuzana
Class Action Lawsuits as a Procedural Instrument of Consumer Protection
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Frantíková Zuzana
Vlčková Miroslava
Vrchota Jaroslav
...
COMPARISON OF HOMEWORKING IN THE CZECH REPUBLIC AND SPAIN
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Comparison of Telework in the Czech Republic and in its Neighbouring Countries
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Strnad Zdeněk
Oponentský posudek na rigorózní práci "Metodologie interpretace právní úpravy oddlužení"
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Strnad Zdeněk
Oponentský posudek na rigorózní práci "Vybraná problematika specifické fáze insolvenčního řízení od povolení oddlužení do (ne)schválení oddlužení a některé související instituty"
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Krásnická Martina
Vojtko Viktor
Strnad Zdeněk
...
Simulation of insolvency proceedings year II - Evidence of the long term effect on cognitive learning
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Krásnická Martina
Bergami Roberto
Vojtko Viktor
Choice of purchase currency by Czech exporters sourcing abroad
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Strnad Zdeněk
Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona)
2016 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Petr Bohuslav
K nálezu věcí skrytých a otázce pokladu v platném občanském zákoníku
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Krásnická Martina
Vojtko Viktor
Strnad Zdeněk
...
Learning outcomes of simulation of insolvency proceedings inspired by the US Mock trials
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Slobodník Martin
Liability of Corporations after Legislative Changes in the Private Law
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hrubý Rudolf
New Institutions of Civil Law in Practice
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jirsa Jaromír
Motl Tomáš
Petr Bohuslav
...
Občanské soudní řízení, soudcovský komentář, Kniha IV.
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Petr Bohuslav
Maxa Hubert
Odpovědnost za škody působené zvěří
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petr Bohuslav
Přelomový judikát z Německa inspirací i pro nás? Komentář k rozhodnutí AG Plettenberg.
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Frantíková Zuzana
Transformation of an Association into an Institute
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petr Bohuslav
Změny, které přináší novela zákona o přestupcích na úseku myslivosti
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Frantíková Zuzana
Alternative Dispute Resolution before Czech Trade Inspection
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jirsa Jaromír
Motll Tomáš
Vojtek Petr
...
Občanské soudní řízení, soudcovský komentář, Kniha IV. §201-250l občanského soudního řádu podle stavu k 1. 1. 2015
2015 KNIHA Odborná monografie
Detail Petr Bohuslav
Maxa Hubert
Podpis písemného právního jednání v době moderních komunikačních technologií se zvláštním zřetelem k rozhodčí doložce
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petr Bohuslav
Posudek oponenta disertační práce Ochrana vlastnického práva v rozhodovací praxi soudů v České republice
2015 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Petr Bohuslav
Posudek oponenta disertační práce Právo stavby v českém a francouzském právu
2015 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Petr Bohuslav
Maxa Hubert
Problematika appointing authority ve světle judikatury
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petr Bohuslav
Property Right Aquisition From an Unentitled Person in the New Czech Civil Code
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petr Bohuslav
Maxa Hubert
Rozhodčí doložka sjednaná ve spotřebitelské smlouvě – judikatorní vrtkavost
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Strnad Zdeněk
Vytejčková Veronika
Horáček Zdeněk
...
Vodní právo
2015 KNIHA Učebnice
Detail Horáček Zdeněk
Král Miroslav
Strnad Zdeněk
...
Vodní zákon s aktualizovaným podrobným komentářem po roce účinnosti nového občanského zákoníku k 15 .3. 2012 III. vydání
2015 KNIHA Učebnice
Detail Uhlířová Marta
Strnad Zdeněk
Krásnická Martina
...
Základy práva
2015 KNIHA Skripta
Detail Petr Bohuslav
Čechura Vladimír
Kostečka Jaroslav
...
Zákon o myslivosti (komentář)
2015 KNIHA Odborná monografie
Vložit vše do košíku 1 - 82 z 82