Projekty

Projekty, kde člen katedry je řešitelem projektu

Inovace předmětu "Introduction to the EU Law"
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Inovace předmětu "Právo B"
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Manažersko-právní simulace „Bankrot jako (vý)hra“
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Systém kurzové prevence
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Projekty, kde člen katedry je spoluřešitelem projektu

Řízení vybraných rizik u MSP působících v mezinárodním obchodě
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE
Řešitel
Členové řešitelského týmu