Předměty

Zkratka Název ZS LS
BT1 Bachelor´s Diploma Thesis 1
BT2 Bachelor´s Diploma Thesis 2
BP1 Bakalářská práce 1
B1 Bakalářská práce 1
BP2 Bakalářská práce 2
B2 Bakalářská práce 2
CBL2 Czech Business Law II
TOPO Deliktní odpovědnost podnikatele
KTOPO Deliktní odpovědnost podnikatele
DIP1 Diplomová práce 1
DP1 Diplomová práce 1
DIP2 Diplomová práce 2
DP2 Diplomová práce 2
D2 Diplomová práce 2
DPN1 Diplomová práce N1
DPN2 Diplomová práce N2
YELAW EU Commercial Law
EUILG EU and Global Internet Law and Gov.
EMOPA EU and International Business Law
EUTLP EU/Mercosur - Trade, Legal and Political
CEMOP Evropské a mezinárodní obchodní právo
EMOP Evropské a mezinárodní obchodní právo
IEUL International and EU Law
KIEUL International and EU Law
YLEU Introduction to the EU Law
ALEU Introduction to the EU Law
KALEU Introduction to the EU Law
KSZPP Katastr. a stav. zákon, pozemkové právo
KKSZP Katastr. a stav. zákon, pozemkové právo
CKSZP Katastr. a stav. zákon, pozemkové právo
LAW Law
LEUA Legislativa EU
KLEUA Legislativa EU
DT Master´s Diploma Thesis
DT1 Master´s Diploma Thesis 1
DT2 Master´s Diploma Thesis 2
KMUP Mezinárodní a unijní právo
MUP Mezinárodní a unijní právo
COP1 Obchodní právo 1
OP Obchodní právo 1
OP2 Obchodní právo 2
COP2 Obchodní právo 2
KOSPR Občanské a spotřebitelské právo
OSPRA Občanské a spotřebitelské právo
PP Počítačové právo v podnikání
QPRFI Pracovní a finanční právo
PRFIP Pracovní a finanční právo
PRAPR Pracovní právo
KPRAP Pracovní právo
PRAVB Právo
QZPRA Právo
ZPRAV Právo
KPRVB Právo
PRAV1 Právo I
PRAV2 Právo II
PP2 Právo v podnikání 2
QOBPR Právo v podnikání I
OBPRA Právo v podnikání I
KPP2 Právo v podnikání II
KPPP Právo v podnikání a počítačové právo
PPP Právo v podnikání a počítačové právo
KPSCH Psychologie
PSY Psychologie
SZPRP SZZ Právo
BZPRS SZZ Právo
BZPRP SZZ Právo
BZPR SZZ Právo
BUPR SZZ Právo
KSOC Sociologie
SOC Sociologie
KSOPS Sociologie a psychologie
SOPS Sociologie a psychologie
KSP Správní právo
CSP Správní právo
SP Správní právo
XTVOP Vybrané otázky práva
ZLEU Zemědělská legislativa EU
QZLEU Zemědělská legislativa EU
ZP Základy práva
CZP Základy práva
ZSVP Základy soukromého a veřejného práva
KZSVP Základy soukromého a veřejného práva