Bakalářská práce 1

Zkratka předmětu KPH/BP1
Název předmětu Bakalářská práce 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/BP1
Název Bakalářská práce 1
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Seminář 140 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit student se základními principy psaní akademických textů a závěrečné práce na úrovni bakalářského stupně studia. Psaní je zde prezentováno jako heuristický proces, jak se zaměřit na cíl zpracovávaného textu, typy akademických prací, srozumitelné a logické psaní, kritéria hodnocení akademických textů.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
- Pravidelné konzultace s vedoucím práce, povinná účast na semináři ke zpracování bakalářské práce.
- Předložení osnovy práce, nástinu metodiky (v bodech) a seznamu literatury do 31. 10.
- Předložení úvodu, přehledu literatury, seznamu literatury a metodiky bakalářské práce do 20. 12. a akceptace textu vedoucím práce.

V pravomoci vedoucího práce je určit dřívější termíny, zejména pokud praktická část vyžaduje časově náročnější průzkum a jeho vyhodnocení.

Obsah

- základní principy akademického psaní
- struktura akademických textů
- úvod
- abstrakt
- metodologie
- souhrn
- citace
- teoretická část práce

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Student rozumí základním principům akademického psaní. Po absolvování jsou schopni vytvořit úvodní, teoretickou a metodologickou část své bakalářské práce.

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF