Strnad Zdeněk, JUDr. Ing., Ph.D., MPA

Strnad Zdeněk, JUDr. Ing., Ph.D.

Vzdělání

2018 - Vysoká škola CEVRO Institut - MPA

2012 - Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta - Ph.D.

2006 - Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů - Ing.

2003 - Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta - JUDr.

2001 - Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta - Mgr.

 

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
COP1 Obchodní právo 1 KPH Ano Ano
OP Obchodní právo 1 KPH Ano Ano
PP Počítačové právo v podnikání KPH Ano Ano Ano
OBPRA Právo v podnikání I KPH Ano Ano
QOBPR Právo v podnikání I KPH Ano
KPPP Právo v podnikání a počítačové právo KPH Ano
PPP Právo v podnikání a počítačové právo KPH Ano
PRAVF Právo v rybářství a vodním hospodářství UA Ano Ano Ano Ano
PRAVK Právo v rybářství a vodním hospodářství UA Ano Ano Ano Ano
CSP Správní právo KPH Ano Ano
KSP Správní právo KPH Ano Ano
SP Správní právo KPH Ano Ano Ano
SPG1 Správní právo I KSV Ano
SPRB2 Správní právo II KSV Ano Ano
QZLEU Zemědělská legislativa EU KPH Ano
ZLEU Zemědělská legislativa EU KPH Ano Ano
CZP Základy práva KPH Ano Ano
ZP Základy práva KPH Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Strnad Zdeněk
Insolvence zítřka: ze století páry do století elektřiny
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Strnad Zdeněk
Kozák Jan
Brož Jaroslav
...
Insolvenční zákon: Komentář
2018 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Strnad Zdeněk
Oddlužovací novele fandím, ale...
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Denní tisk
Detail Strnad Zdeněk
Posudek hodnotící komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství k žádosti o udělení akreditace profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Soukromoprávní studia pro uskutečňování Univerzitou Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
2018 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Strnad Zdeněk
Posudek oponenta případové studie ke kurzu „Rozpoznávání úpadku z účetních výkazů v souvislosti s insolvenčním řízením“
2018 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Strnad Zdeněk
Posudek oponenta případové studie: „Základy finančního účetnictví“ ke kurzu „Úvod do finančního účetnictví“
2018 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Strnad Zdeněk
Posudek oponenta rigorózní práce: Böhm M. - Vybraná problematika specifické fáze insolvenčního řízení od povolení oddlužení do (ne)schválení oddlužení a některé související instituty
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Strnad Zdeněk
Posudek oponenta rigorózní práce: Louda L. - Efektivita insolvenčních řízení
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Strnad Zdeněk
Posudek oponenta rigorózní práce: Sláma J. - Možnosti zastavení exekuce na peněžitá plnění ve světle aktuální judikatury
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Strnad Zdeněk
Recenze publikace: Schönfeld J., Kuděj M., Louda L., Sedláček D., Smrčka L. - Transformace a restrukturalizace podniku
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Strnad Zdeněk
Oponentský posudek na rigorózní práci "Metodologie interpretace právní úpravy oddlužení"
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Strnad Zdeněk
Oponentský posudek na rigorózní práci "Vybraná problematika specifické fáze insolvenčního řízení od povolení oddlužení do (ne)schválení oddlužení a některé související instituty"
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Krásnická Martina
Vojtko Viktor
Strnad Zdeněk
...
Simulation of insolvency proceedings year II - Evidence of the long term effect on cognitive learning
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Strnad Zdeněk
Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona)
2016 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Krásnická Martina
Vojtko Viktor
Strnad Zdeněk
...
Learning outcomes of simulation of insolvency proceedings inspired by the US Mock trials
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Strnad Zdeněk
Vytejčková Veronika
Horáček Zdeněk
...
Vodní právo
2015 KNIHA Učebnice
Detail Horáček Zdeněk
Král Miroslav
Strnad Zdeněk
...
Vodní zákon s aktualizovaným podrobným komentářem po roce účinnosti nového občanského zákoníku k 15 .3. 2012 III. vydání
2015 KNIHA Učebnice
Detail Uhlířová Marta
Strnad Zdeněk
Krásnická Martina
...
Základy práva
2015 KNIHA Skripta
Detail Strnad Zdeněk
Horáček Zdeněk
Kliková Alena
...
Vodní právo
2013 KNIHA Učební texty
Detail Strnad Zdeněk
Horáček Zdeněk
Vytejčková Veronika
...
Vodní zákon s podrobným komentářem po velké novele stavebního zákona k 1.1.2013
2013 KNIHA Učebnice
Detail Strnad Zdeněk
Opatření obecné povahy (nejen) podle vodního zákona
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Strnad Zdeněk
Rozhodování a procesy v právní úpravě užívání vod
2012 KNIHA Učební texty
Vložit vše do košíku 1 - 22 z 22