Strnad Zdeněk, JUDr. Ing., Ph.D., MPA

Strnad Zdeněk, JUDr. Ing., Ph.D.

Vzdělání

2018 - Vysoká škola CEVRO Institut - MPA

2012 - Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta - Ph.D.

2006 - Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů - Ing.

2003 - Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta - JUDr.

2001 - Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta - Mgr.

 

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
COP1 Obchodní právo 1 KPH Ano Ano
OP Obchodní právo 1 KPH Ano Ano
PP Počítačové právo v podnikání KPH Ano Ano Ano
OBPRA Právo v podnikání I KPH Ano Ano
QOBPR Právo v podnikání I KPH Ano
KPPP Právo v podnikání a počítačové právo KPH Ano
PPP Právo v podnikání a počítačové právo KPH Ano
PRAVF Právo v rybářství a vodním hospodářství UA Ano Ano Ano Ano
PRAVK Právo v rybářství a vodním hospodářství UA Ano Ano Ano Ano
CSP Správní právo KPH Ano Ano
KSP Správní právo KPH Ano Ano
SP Správní právo KPH Ano Ano Ano
SPG1 Správní právo I KSV Ano
SPRB2 Správní právo II KSV Ano Ano
QZLEU Zemědělská legislativa EU KPH Ano
ZLEU Zemědělská legislativa EU KPH Ano Ano
CZP Základy práva KPH Ano Ano
ZP Základy práva KPH Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Strnad Zdeněk
Bariéry vstupu do oddlužení po 1.6.2019
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Belas Jaroslav
Strnad Zdeněk
Gavurova Beata
...
Business Environment Quality Factors Research - SME management´s platform
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Strnad Zdeněk
Debatní pátek Krajského soudu v Č. Budějovicích
2019 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Strnad Zdeněk
Desatero oddlužovací novely
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Desatero oddlužovací novely
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Strnad Zdeněk
Economic factors are not the only ones which affect business risk: the role of business environment
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Exekuce očima povinného - ANO férovému placení dluhů, NE dlužnímu otroctví
2019 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Gavurova Beata
Belas Jaroslav
Strnad Zdeněk
...
Impact of the state on business environment - sectoral analysis
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Çera Gentjan
Belás Jaroslav
Strnad Zdeněk
Important factors which predict entrepreneur's perception in business risk
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Belas Jaroslav
Dvorsky Jan
Strnad Zdeněk
...
Improvement of the Quality of Business Environment Model: Case of the SME Segment
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Strnad Zdeněk
Insolvence: model 2019
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Insolvence 2019: Bohémská rapsodie nebo plíživý soumrak oddlužení
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Insolvency from the Czech point of view by the Year 2019 focused on 2 key elements: the insolvency of consumers and the new insolvency process
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Insolvenční praxe v oddlužení z pohledu soudu
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Kozák Jan
Brož Jaroslav
Dadam Alexandr
...
Strnad Zdeněk
...
Insolvenční zákon: Komentář.
2019 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Strnad Zdeněk
Oddlužení: aktuální stav + očekávaný vývoj po „oddlužovací novele“
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Oddlužení: aktuální stav a očekávaný vývoj po „oddlužovací novele“
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Oddlužení: aktuální stav očekávaný vývoj po „oddlužovací novele“; Insolvenční praxe v oddlužení z pohledu soudu
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Oddlužení: aktuální stav očekávaný vývoj po „oddlužovací novele“; Insolvenční praxe v oddlužení z pohledu soudu
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Oddlužení 2019: highlights oddlužovací novely aneb mudrování 5 minut po 12.
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Oddlužovací novela – aktuální výkladová a aplikační praxe
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Oddlužovací novela & justice aneb sovy nejsou tím, čím se zdají být
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Oddlužovací novela – příslib jednotné aplikace (?) aneb na čem se insolvenční justice (ne)shodla
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Posudek oponenta disertační práce: Fišerová, Z. Zadlužování fyzických osob.
2019 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Strnad Zdeněk
Recenzní posudek (peer review) článku
2019 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cepel Martin
Belas Jaroslav
Rozsa Zoltan
Strnad Zdeněk
Selected economic factors of the quality of business environment
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Strnad Zdeněk
(Více či méně) praktické poznatky (nejen) soud(c)ů o oddlužovací novele aneb co (všechno) nás při jejím prvním čtení nenapadlo
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Základní charakteristika novely insolvenčního zákona a nové podmínky oddlužení
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Základní charakteristika novely insolvenčního zákona a nové podmínky oddlužení
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Zaostřeno na insolvenční správce
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Způsoby oddlužení: zpeněžení majetkové podstaty nebo splátkový kalendář se zpeněžením majetkové podstaty
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Strnad Zdeněk
Insolvence zítřka: ze století páry do století elektřiny
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Strnad Zdeněk
Kozák Jan
Brož Jaroslav
...
Insolvenční zákon: Komentář
2018 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Strnad Zdeněk
Oddlužovací novele fandím, ale...
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Denní tisk
Detail Strnad Zdeněk
Posudek hodnotící komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství k žádosti o udělení akreditace profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Soukromoprávní studia pro uskutečňování Univerzitou Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
2018 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Strnad Zdeněk
Posudek oponenta případové studie ke kurzu „Rozpoznávání úpadku z účetních výkazů v souvislosti s insolvenčním řízením“
2018 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Strnad Zdeněk
Posudek oponenta případové studie: „Základy finančního účetnictví“ ke kurzu „Úvod do finančního účetnictví“
2018 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Strnad Zdeněk
Posudek oponenta rigorózní práce: Böhm M. - Vybraná problematika specifické fáze insolvenčního řízení od povolení oddlužení do (ne)schválení oddlužení a některé související instituty
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Strnad Zdeněk
Posudek oponenta rigorózní práce: Louda L. - Efektivita insolvenčních řízení
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Strnad Zdeněk
Posudek oponenta rigorózní práce: Sláma J. - Možnosti zastavení exekuce na peněžitá plnění ve světle aktuální judikatury
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Strnad Zdeněk
Recenze publikace: Schönfeld J., Kuděj M., Louda L., Sedláček D., Smrčka L. - Transformace a restrukturalizace podniku
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Strnad Zdeněk
Oponentský posudek na rigorózní práci "Metodologie interpretace právní úpravy oddlužení"
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Strnad Zdeněk
Oponentský posudek na rigorózní práci "Vybraná problematika specifické fáze insolvenčního řízení od povolení oddlužení do (ne)schválení oddlužení a některé související instituty"
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Krásnická Martina
Vojtko Viktor
Strnad Zdeněk
...
Simulation of insolvency proceedings year II - Evidence of the long term effect on cognitive learning
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Strnad Zdeněk
Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona)
2016 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Krásnická Martina
Vojtko Viktor
Strnad Zdeněk
...
Learning outcomes of simulation of insolvency proceedings inspired by the US Mock trials
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Strnad Zdeněk
Vytejčková Veronika
Horáček Zdeněk
...
Vodní právo
2015 KNIHA Učebnice
Detail Horáček Zdeněk
Král Miroslav
Strnad Zdeněk
...
Vodní zákon s aktualizovaným podrobným komentářem po roce účinnosti nového občanského zákoníku k 15 .3. 2012 III. vydání
2015 KNIHA Učebnice
Detail Uhlířová Marta
Strnad Zdeněk
Krásnická Martina
...
Základy práva
2015 KNIHA Skripta
Detail Strnad Zdeněk
Horáček Zdeněk
Kliková Alena
...
Vodní právo
2013 KNIHA Učební texty
Detail Strnad Zdeněk
Horáček Zdeněk
Vytejčková Veronika
...
Vodní zákon s podrobným komentářem po velké novele stavebního zákona k 1.1.2013
2013 KNIHA Učebnice
Detail Strnad Zdeněk
Opatření obecné povahy (nejen) podle vodního zákona
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Strnad Zdeněk
Rozhodování a procesy v právní úpravě užívání vod
2012 KNIHA Učební texty
Vložit vše do košíku 1 - 53 z 53