Uhlířová Marta, JUDr., Ph.D.

Vzdělání:

1995 – 2005 Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor Právo, titul Mgr.

2001 - Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor Právo – rigorózní řízení – titul JUDr.

2004 - 2009 - Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, doktorský studijní program: Teoretické právní vědy/Veřejné právo III – Ústavní právo, trestní právo, kriminologie a kriminalistika – titul Ph.D.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
ECBE European Culture And Bus. Environment KOD Ano
COP2 Obchodní právo 2 KPH Ano Ano
OP2 Obchodní právo 2 KPH Ano Ano
KOSPR Občanské a spotřebitelské právo KPH Ano
KPRVB Právo KPH Ano
PRAVB Právo KPH Ano
PP2 Právo v podnikání 2 KPH Ano Ano
KPP2 Právo v podnikání II KPH Ano
KZSVP Základy soukromého a veřejného práva KPH Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Uhlířová Marta
Strnad Zdeněk
Krásnická Martina
...
Základy práva
2015 KNIHA Skripta
Detail Uhlířová Marta
CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONS - A COMPARISON OF CZECH AND AUSTRIAN LEGISLATION
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Uhlířová Marta
Kupní smlouva (část IX.)
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Uhlířová Marta
Jelínek Jiří
Kapitola 29 - Trestní odpovědnost právnických osob v Rakouské republice – komparace s českou právní úpravou
2013 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Uhlířová Marta
Legal aspects of the crimes commited in insolvency proceedings – comparison of Czech and Austrian legislation.
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Uhlířová Marta
Změny v oblasti obhajoby v trestním řízení
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Jelínek Jiří
Uhlířová Marta
Obhájce v trestním řízení
2011 KNIHA Odborná monografie
Vložit vše do košíku 1 - 7 z 7