Katedra práva

Charakteristika katedry práva

Katedra práva zajišťuje a rozvíjí výuku předmětů z oboru právních disciplín se zaměřením jak na ekonomické, tak i technologické obory. Rozvojový akcent se orientuje především na obory civilního práva s důrazem na právo korporátní zejména v období po přijetí nového občanského zákoníku a zákona o obchodních společnostech a družstvech. To ovšem neznamená, že by se měla zužovat výuka právních předmětů z oblasti práva veřejného. I nadále je rozvíjeno právo správní, živnostenské, finanční a zejména pak právo pracovní, které zasahuje do obou oblastí českého práva.
Zvláštní pozornost věnujeme rozvoji výuky evropského práva. Katedra vyučuje předmět Legislativa EU a Mezinárodní a unijní právo. Oba předměty jsou vyučovány i v anglickém jazyce.