Projekty

Projekty, kde člen katedry je řešitelem projektu

Aspects and prerequisites of sustainable development of regions in the context of business opportunities
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Determinanty trhu bioprodukce (Jihočeský kraj)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vytvoření multimediálních materiálů pro kurzy anglického jazyka English for Applied Sciences I, II a English for IT I, II
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Projekty, kde člen katedry je spoluřešitelem projektu

Faktory vztahu návštěvníků k prostředí atraktivit ve zranitelných oblastech
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Nákupní chování spotřebitelů v ČR
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Nástroje pro podporu rozhodování v destinacích cestovního ruchu
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0.
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Řízení vybraných rizik u MSP působících v mezinárodním obchodě
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Systém kurzové prevence
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Systém odměňování v MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Tvorba multimediálních pomůcek v anglickém jazyce pro předmět Informatika I.
Řešitel
Členové řešitelského týmu