Předměty

Zkratka Název ZS LS
AMP Aspekty mezinárodního podnikání
BT1 Bachelor´s Diploma Thesis 1
BT2 Bachelor´s Diploma Thesis 2
B1 Bakalářská práce 1
BP1 Bakalářská práce 1
B2 Bakalářská práce 2
BP2 Bakalářská práce 2
OOD Business Skills
CKA Cestovní kanceláře a agentury
KCKA Cestovní kanceláře a agentury
CR1 Cestovní ruch 1
KCR1 Cestovní ruch 1
CR2 Cestovní ruch 2
KCR2 Cestovní ruch 2
KCB Consumer Behaviour
CB Consumer Behaviour
OOS Consumer Protection
OKO Cooperation in Trade
OKCR Cultural Tourism
ODMM Destination Management and Marketing
KDMM Destinační management a marketing
DMM Destinační management a marketing
DIP1 Diplomová práce 1
DP1 Diplomová práce 1
DIP2 Diplomová práce 2
DP2 Diplomová práce 2
D2 Diplomová práce 2
DPN1 Diplomová práce N1
DPN2 Diplomová práce N2
DCR Doprava v cestovním ruchu
KDCR Doprava v cestovním ruchu
KETT1 English for Tourism and Trade 1
ECBE European Culture And Bus. Environment
FT Fairtrade
OFT Fairtrade
KFT Fairtrade
KFRAN Franšízink
FRAN Franšízink
OMM International Marketing
YIT International Tourism
IT International Tourism
KITR International Trade
YITR International Trade
ITR International Trade
IRCO2 Interregional Co-operation II
KKO Kooperace v obchodě
KO Kooperace v obchodě
KKACR Kulturní atraktivity cestovního ruchu
KACR Kulturní atraktivity cestovního ruchu
KKCR Kulturní cestovní ruch
KCR Kulturní cestovní ruch
LW Lázeňství a wellness
KLW Lázeňství a wellness
MMCR Management a marketing cestovního ruchu
KMANJ Management jakosti
MANJ Management jakosti
MIB Managing International Business
KMS Manažerský simulátor
MS Manažerský simulátor
DMAR Marketing
MAR Marketing
CMAR Marketing
KZMA Marketing
ZMA Marketing
DMARA Marketing
YZMA Marketing
MARA Marketing (in English)
YMC Marketing Communication
MC Marketing Communication
KMC Marketing Communication
YMR Marketing Research
KMR Marketing Research
MR Marketing Research
MK Marketingová komunikace
KMK Marketingová komunikace
MNCR Marketingové nástroje v cestovním ruchu
KMNCR Marketingové nástroje v cestovním ruchu
MNO Marketingové nástroje v obchodě
KMNO Marketingové nástroje v obchodě
CMV Marketingový výzkum
MV Marketingový výzkum
KMV Marketingový výzkum
DT Master´s Diploma Thesis
DT1 Master´s Diploma Thesis 1
DT2 Master´s Diploma Thesis 2
KMPC Metodika průvodcovské činnosti
MPC Metodika průvodcovské činnosti
MM Mezinárodní marketing
KMM Mezinárodní marketing
KMMR Mezinárodní marketing
MMR Mezinárodní marketing
MOB Mezinárodní obchod
KMOB Mezinárodní obchod
KMCR Mezinárodní turismus
MCR Mezinárodní turismus
OPP Obchod s potravinářskými produkty
KOPP Obchod s potravinářskými produkty
OD Obchodní dovednosti
KOD Obchodní dovednosti
OJ Obchodní jednání
COP Obchodní provoz
OP Obchodní provoz
KOTP Obchodní technologie a provoz
OTP Obchodní technologie a provoz
OS Ochrana spotřebitele
KOS Ochrana spotřebitele
KPVSD Podnikání na venkově a diverzifikace
PVSD Podnikání na venkově a diverzifikace
YZO Principles of Commerce
PR Projekt
KPR Projekt
KPUSZ Provoz ubyt. a strav. zařízení
PUSZ Provoz ubyt. a strav. zařízení
OMANJ Quality Management
RTMD Retail management a marketing
SZOMR SFE Marketing Management
SZOT SFE Tourism
SZOOB SFE Trade
SZT SZZ Cestovní ruch
BZC SZZ Cestovní ruch
BZMMA SZZ Management a marketing
BZMO SZZ Management obchodu
BZMAR SZZ Marketing - Business Analytik
SZMR SZZ Marketingové řízení
BZO SZZ Obchod
SZOB SZZ Obchod
SZOP SZZ Obchodní podnikání
SZMMN SZZ Retail Management
SEM Seminář (zahraniční profesor, odborník)
SCR1 Služby v cestovním ruchu 1
KSCR1 Služby v cestovním ruchu 1
SCR2 Služby v cestovním ruchu 2
KSCR2 Služby v cestovním ruchu 2
OSP1 Specialization Project 1 - theory
OSP2 Specialization Project 2 - practice
SP1 Specializační projekt 1
KSP1 Specializační projekt 1
SP2 Specializační projekt 2
KSP2 Specializační projekt 2
SCHO Spotřební chování
KSCHO Spotřební chování
OSMA Strategic Marketing
KSM Strategický marketing
SMA Strategický marketing
SM Strategický marketing
KTOU2 Tourism 2
YTOU2 Tourism 2
TOU2 Tourism 2
ODCR Transport in Tourism
VOVA Vnější obchodní vztahy A
KVOVA Vnější obchodní vztahy A
ZB Zbožíznalství
CZB Zbožíznalství
ZBN Zbožíznalství
KZBN Zbožíznalství
ZCR Základy cestovního ruchu
ZJ Základy jakosti
KZJ Základy jakosti
CZOB Základy obchodu
ZO Základy obchodu
ZOB Základy obchodu
KZO Základy obchodu
CZSOF Základy společenské odpovědnosti firem
ZSOF Základy společenské odpovědnosti firem
CRKV Řízení kvality
RKV Řízení kvality
RNP Řízení nákupu a prodeje
KRNP Řízení nákupu a prodeje