Předměty

Zkratka Název ZS LS
ACS Academic Skills
KACS Academic Skills
AJD Anglický jazyk
CAJ1 Anglický jazyk 1
KAJ1 Anglický jazyk 1
AJ1 Anglický jazyk 1
CAJ2 Anglický jazyk 2
KAJ2 Anglický jazyk 2
AJ2 Anglický jazyk 2
AJA21 Anglický jazyk A2 - 1
AJA22 Anglický jazyk A2 - 2
AJPR Anglický jazyk prezentace
AJP Anglický jazyk prezentace
KAJP Anglický jazyk prezentace
AMP Aspekty mezinárodního podnikání
BT1 Bachelor´s Diploma Thesis 1
BT2 Bachelor´s Diploma Thesis 2
B1 Bakalářská práce 1
BP1 Bakalářská práce 1
B2 Bakalářská práce 2
BP2 Bakalářská práce 2
BUC Business Correspondence
KBUC Business Correspondence
YBUEN Business English
BECP1 Business English 1
CBEP1 Business English 1
BECP2 Business English 2
CBEP2 Business English 2
OOD Business Skills
CAEC1 CAE and English Conversation C1
YCAE Certificate in Advanced English
CKA Cestovní kanceláře a agentury
KCKA Cestovní kanceláře a agentury
CCR Cestovní ruch
CR Cestovní ruch
CR1 Cestovní ruch 1
KCR1 Cestovní ruch 1
KCR2 Cestovní ruch 2
CR2 Cestovní ruch 2
KCB Consumer Behaviour
CB Consumer Behaviour
OOS Consumer Protection
OKO Cooperation in Trade
OKCR Cultural Tourism
CTC Czech - Tool of Culture
ODMM Destination Management and Marketing
DMM Destinační management a marketing
DMMA Destinační management a marketing
KDMM Destinační management a marketing
CDMMA Destinační management a marketing
DIP1 Diplomová práce 1
DP1 Diplomová práce 1
DIP2 Diplomová práce 2
DP2 Diplomová práce 2
D2 Diplomová práce 2
DPN1 Diplomová práce N1
DPN2 Diplomová práce N2
DCR Doprava v cestovním ruchu
KDCR Doprava v cestovním ruchu
OAJ1 English 1
OAJ2 English 2
PETB1 English Conversation B1
ECB2 English Conversation B2
OAJP English Presentation
EAMI English for Applied Math and Informatics
KEAMI English for Applied Math and Informatics
KECM English for Commercial Management
ECM English for Commercial Management
CECM1 English for Commercial Management 1
ECM1 English for Commercial Management 1
ECM2 English for Commercial Management 2
CECM2 English for Commercial Management 2
KEEU English for European Union
EEU English for European Union
YENIT English for IT in Business
ENITB English for IT in Business
KETT1 English for Tourism and Trade 1
ETT1 English for Tourism and Trade 1
ETEN Entrance Test in English
ECBE European Culture And Bus. Environment
FCEB2 FCE and English Conversation B2
FW1 Fachsprache Wirtschaft 1
KFW1 Fachsprache Wirtschaft 1
FW2 Fachsprache Wirtschaft 2
KFW2 Fachsprache Wirtschaft 2
OFT Fairtrade
FT Fairtrade
KFT Fairtrade
YFCE First Certificate in English
KFJ1 Francouzský jazyk 1
CFJ1 Francouzský jazyk 1
FJ1 Francouzský jazyk 1
FJ2 Francouzský jazyk 2
CFJ2 Francouzský jazyk 2
KFJ2 Francouzský jazyk 2
CFJ3 Francouzský jazyk 3
FJ3 Francouzský jazyk 3
CFJ4 Francouzský jazyk 4
FJ4 Francouzský jazyk 4
FJA11 Francouzský jazyk A1 - 1
FJA12 Francouzský jazyk A1 - 2
KFRAN Franšízink
FRAN Franšízink
FR French
GR German
CHG Hotelnictví a gastronomie
HG Hotelnictví a gastronomie
OMM International Marketing
IT International Tourism
YIT International Tourism
KITR International Trade
YITR International Trade
ITR International Trade
IRCO2 Interregional Co-operation II
ITJ1 Italský jazyk 1
ITJ2 Italský jazyk 2
KKO Kooperace v obchodě
KO Kooperace v obchodě
KKACR Kulturní atraktivity cestovního ruchu
KACR Kulturní atraktivity cestovního ruchu
KKCR Kulturní cestovní ruch
KCR Kulturní cestovní ruch
CLCR Logistika cestovního ruchu
LCR Logistika cestovního ruchu
LW Lázeňství a wellness
KLW Lázeňství a wellness
MAJPI Magisterská zkouška z AJ pro PI
MMCR Management a marketing cestovního ruchu
CMCK Management cestovních kanceláří
MCK Management cestovních kanceláří
KMANJ Management jakosti
MANJ Management jakosti
MIB Managing International Business
KMS Manažerský simulátor
MS Manažerský simulátor
DMAR Marketing
MAR Marketing
ZMA Marketing
CMAR Marketing
KZMA Marketing
DMARA Marketing
YZMA Marketing
MARA Marketing (in English)
MAR2 Marketing 2
CMAR2 Marketing 2
MARA2 Marketing 2 (in English)
KMC Marketing Communication
YMC Marketing Communication
MC Marketing Communication
YMR Marketing Research
KMR Marketing Research
MR Marketing Research
MPCR Marketing produktů cestovního ruchu
CMPCR Marketing produktů cestovního ruchu
MK Marketingová komunikace
KMK Marketingová komunikace
CMK Marketingová komunikace
KMNCR Marketingové nástroje v cestovním ruchu
MNCR Marketingové nástroje v cestovním ruchu
MNO Marketingové nástroje v obchodě
KMNO Marketingové nástroje v obchodě
KMV Marketingový výzkum
CMV Marketingový výzkum
MV Marketingový výzkum
DT Master´s Diploma Thesis
DT1 Master´s Diploma Thesis 1
DT2 Master´s Diploma Thesis 2
KMPC Metodika průvodcovské činnosti
MPC Metodika průvodcovské činnosti
MCPK Mezinárodní certifikace a pg. kvality
CMCPK Mezinárodní certifikace a pg. kvality
CMM Mezinárodní marketing
MM Mezinárodní marketing
KMM Mezinárodní marketing
KMMR Mezinárodní marketing
MMR Mezinárodní marketing
CMOB Mezinárodní obchod
MOB Mezinárodní obchod
KMOB Mezinárodní obchod
KMCR Mezinárodní turismus
MCR Mezinárodní turismus
CMVCR Městský a venkovský cestovní ruch
MVCR Městský a venkovský cestovní ruch
CNJ1 Německý jazyk 1
KNJ1 Německý jazyk 1
NJ1 Německý jazyk 1
KNJ2 Německý jazyk 2
NJ2 Německý jazyk 2
CNJ2 Německý jazyk 2
NJA11 Německý jazyk A1 - 1
NJA12 Německý jazyk A1 - 2
NJZD Německý jazyk NJZD
CNJZ1 Německý jazyk ZD1
NJZD1 Německý jazyk ZD1
CNJZ2 Německý jazyk ZD2
NJZD2 Německý jazyk ZD2
KOPP Obchod s potravinářskými produkty
OPP Obchod s potravinářskými produkty
KOD Obchodní dovednosti
OD Obchodní dovednosti
OJ Obchodní jednání
OP Obchodní provoz
COP Obchodní provoz
KOTP Obchodní technologie a provoz
OTP Obchodní technologie a provoz
OS Ochrana spotřebitele
KOS Ochrana spotřebitele
COPCR Odvětví a produkty cestovního ruchu
OPCR Odvětví a produkty cestovního ruchu
KPVSD Podnikání na venkově a diverzifikace
PVSD Podnikání na venkově a diverzifikace
YZO Principles of Commerce
KPR Projekt
PR Projekt
PUSZ Provoz ubyt. a strav. zařízení
KPUSZ Provoz ubyt. a strav. zařízení
OMANJ Quality Management
RTMD Retail management a marketing
RJOS Ruský jazyk - odborný seminář
KRJ1 Ruský jazyk 1
CRJ1 Ruský jazyk 1
RJ1 Ruský jazyk 1
KRJ2 Ruský jazyk 2
CRJ2 Ruský jazyk 2
RJ2 Ruský jazyk 2
CRJ3 Ruský jazyk 3
RJ3 Ruský jazyk 3
CRJ4 Ruský jazyk 4
RJ4 Ruský jazyk 4
RJA11 Ruský jazyk A1 - 1
RJA12 Ruský jazyk A1 - 2
KRJCO Ruský jazyk pro cestovní ruch a obchod
RJCO Ruský jazyk pro cestovní ruch a obchod
SZOMR SFE Marketing Management
SZOT SFE Tourism
SZOOB SFE Trade
SZT SZZ Cestovní ruch
BZC SZZ Cestovní ruch
BZCR SZZ Cestovní ruch
BZMMA SZZ Management a marketing
BZMO SZZ Management obchodu
BZMAR SZZ Marketing - Business Analytik
BZMMC SZZ Marketing a management
SZMR SZZ Marketingové řízení
BZO SZZ Obchod
SZOB SZZ Obchod
SZOMA SZZ Obchod a marketing
SZOP SZZ Obchodní podnikání
SZMMN SZZ Retail Management
SEM Seminář (zahraniční profesor, odborník)
SCR1 Služby v cestovním ruchu 1
KSCR1 Služby v cestovním ruchu 1
SCR2 Služby v cestovním ruchu 2
KSCR2 Služby v cestovním ruchu 2
OSP1 Specialization Project 1 - theory
OSP2 Specialization Project 2 - practice
SP1 Specializační projekt 1
KSP1 Specializační projekt 1
SP2 Specializační projekt 2
KSP2 Specializační projekt 2
KSCHO Spotřební chování
SCHO Spotřební chování
OSMA Strategic Marketing
KSM Strategický marketing
SMA Strategický marketing
SM Strategický marketing
YTOU2 Tourism 2
TOU2 Tourism 2
KTOU2 Tourism 2
ODCR Transport in Tourism
CTOD Trénink obchodních dovedností
TOD Trénink obchodních dovedností
VOVA Vnější obchodní vztahy A
KVOVA Vnější obchodní vztahy A
VTEFA Vstupní jazykový test z AJ
ZBN Zbožíznalství
KZBN Zbožíznalství
ZB Zbožíznalství
CZB Zbožíznalství
ZCR Základy cestovního ruchu
ZJ Základy jakosti
KZJ Základy jakosti
ZOB Základy obchodu
CZOB Základy obchodu
ZO Základy obchodu
KZO Základy obchodu
ZSOF Základy společenské odpovědnosti firem
CZSOF Základy společenské odpovědnosti firem
CRKV Řízení kvality
RKV Řízení kvality
RNP Řízení nákupu a prodeje
KRNP Řízení nákupu a prodeje
RVZ Řízení vztahů se zákazníky
CRVZ Řízení vztahů se zákazníky
SJ1 Španělský jazyk 1
KSJ1 Španělský jazyk 1
CSJ1 Španělský jazyk 1
CSJ2 Španělský jazyk 2
SJ2 Španělský jazyk 2
KSJ2 Španělský jazyk 2
SJA11 Španělský jazyk A1 - 1
SJA12 Španělský jazyk A1 - 2