Předměty

Zkratka Název ZS LS
KADS Akademické dovednosti studentů
ADS Akademické dovednosti studentů
KADZ Analýza dat o zákaznících
ADZ Analýza dat o zákaznících
AMP Aspekty mezinárodního podnikání
KAMP Aspekty mezinárodního podnikání
BT1 Bachelor´s Diploma Thesis 1
BT2 Bachelor´s Diploma Thesis 2
B1 Bakalářská práce 1
BP1 Bakalářská práce 1
B2 Bakalářská práce 2
BP2 Bakalářská práce 2
KBSEM Bakalářský seminář
OOD Business Skills
CKA Cestovní kanceláře a agentury
KCKA Cestovní kanceláře a agentury
CR1 Cestovní ruch 1
KCR1 Cestovní ruch 1
CR2 Cestovní ruch 2
KCR2 Cestovní ruch 2
KCB Consumer Behaviour
CB Consumer Behaviour
OOS Consumer Protection
OKO Cooperation in Trade
OKCR Cultural Tourism
ODMM Destination Management and Marketing
KDMM Destinační management a marketing
DMM Destinační management a marketing
DMMA Destinační management a marketing
KDMMA Destinační management a marketing
DIP1 Diplomová práce 1
DP1 Diplomová práce 1
D1 Diplomová práce 1
DIP2 Diplomová práce 2
DP2 Diplomová práce 2
D2 Diplomová práce 2
DPN1 Diplomová práce N1
DPN2 Diplomová práce N2
DMO Dokumenty v mezinárodním obchodě
KDMO Dokumenty v mezinárodním obchodě
DCR Doprava v cestovním ruchu
KDCR Doprava v cestovním ruchu
KECR Ekonomika cestovního ruchu
ET Ekonomika turismu
KET Ekonomika turismu
KETT1 English for Tourism and Trade 1
ECBE European Culture And Bus. Environment
FT Fairtrade
OFT Fairtrade
KFT Fairtrade
KFRAN Franšízink
FRAN Franšízink
IAP Interkulturní aspekty podnikání
KIAP Interkulturní aspekty podnikání
OMM International Marketing
YIT International Tourism
IT International Tourism
KITR International Trade
YITR International Trade
ITR International Trade
IRCO2 Interregional Co-operation II
KKGCR Kongresový cestovní ruch
KGCR Kongresový cestovní ruch
KKNP Kooperace v nákupu a prodeji
KKO Kooperace v obchodě
KO Kooperace v obchodě
KKACR Kulturní atraktivity cestovního ruchu
KACR Kulturní atraktivity cestovního ruchu
KKCR1 Kulturní atraktivity cestovního ruchu 1
KACR1 Kulturní atraktivity cestovního ruchu 1
KKCR2 Kulturní atraktivity cestovního ruchu 2
KACR2 Kulturní atraktivity cestovního ruchu 2
KKCR Kulturní cestovní ruch
KCR Kulturní cestovní ruch
KT Kulturní turismus
KKT Kulturní turismus
LW Lázeňství a wellness
KLW Lázeňství a wellness
MMCR Management a marketing cestovního ruchu
KMANJ Management jakosti
MANJ Management jakosti
KMANP Management prodeje
MANP Management prodeje
MIB Managing International Business
KMCSR Manažer CSR
MCSR Manažer CSR
KMH1 Manažerská hra I
MH1 Manažerská hra I
KMH2 Manažerská hra II
MH2 Manažerská hra II
KMS Manažerský simulátor
MS Manažerský simulátor
MS2 Manažerský simulátor 2
DMAR Marketing
MAR Marketing
KMAR Marketing
KZMA Marketing
ZMA Marketing
DMARA Marketing
YZMA Marketing
KMARA Marketing (in English)
MARA Marketing (in English)
YMC Marketing Communication
MC Marketing Communication
KMC Marketing Communication
MAR2 Marketing II
KMAR2 Marketing II
YMR Marketing Research
KMR Marketing Research
MR Marketing Research
MACR Marketing v cestovním ruchu
KMACR Marketing v cestovním ruchu
MK Marketingová komunikace
KMK Marketingová komunikace
MN Marketingové nástroje
KMN Marketingové nástroje
KMNCR Marketingové nástroje v cestovním ruchu
MNCR Marketingové nástroje v cestovním ruchu
MNO Marketingové nástroje v obchodě
KMNO Marketingové nástroje v obchodě
MV Marketingový výzkum
KMV Marketingový výzkum
DT Master´s Diploma Thesis
DT1 Master´s Diploma Thesis 1
DT2 Master´s Diploma Thesis 2
MPC Metodika průvodcovské činnosti
KMPC Metodika průvodcovské činnosti
MMR Mezinárodní marketing
MM Mezinárodní marketing
KMM Mezinárodní marketing
KMMR Mezinárodní marketing
MOB Mezinárodní obchod
KMOB Mezinárodní obchod
MOV Mezinárodní obchodní vztahy
KMOV Mezinárodní obchodní vztahy
KMCPK Mezinárodní programy kvality
MCPK Mezinárodní programy kvality
KMCR Mezinárodní turismus
MCR Mezinárodní turismus
KMAO Multikulturní aspekty v obchodě
MAO Multikulturní aspekty v obchodě
OAS Obchod a služby
KOAS Obchod a služby
OPP Obchod s potravinářskými produkty
KOPP Obchod s potravinářskými produkty
OD Obchodní dovednosti
KOD Obchodní dovednosti
OJ Obchodní jednání
KOJ Obchodní jednání
ON Obchodní nauka
KON Obchodní nauka
KOTP Obchodní technologie a provoz
OTP Obchodní technologie a provoz
OS Ochrana spotřebitele
KOS Ochrana spotřebitele
OP Odborná praxe
KPVSD Podnikání na venkově a diverzifikace
PVSD Podnikání na venkově a diverzifikace
YZO Principles of Commerce
PR Projekt
KPR Projekt
KPCK Provoz cestovních kanceláří
PUSZ Provoz ubyt. a strav. zařízení
KPUSZ Provoz ubyt. a strav. zařízení
KPSRM Případové studie z retail managementu
PSRM Případové studie z retail managementu
OMANJ Quality Management
KRTM Retail management
RTM Retail management
RTMD Retail management a marketing
SZOMR SFE Marketing Management
SZOT SFE Tourism
SZOOB SFE Trade
SZCR SZZ Cestovní ruch
SZT SZZ Cestovní ruch
BZC SZZ Cestovní ruch
BZMMA SZZ Management a marketing
SZMR SZZ Marketingové řízení
BZO SZZ Obchod
SZOB SZZ Obchod
BZOP SZZ Obchodní podnikání
SZOP SZZ Obchodní podnikání
SZMMN SZZ Retail Management
BZRM SZZ Retail Management
SEM Seminář (zahraniční profesor, odborník)
KST1 Služby turismu I
ST1 Služby turismu I
KST2 Služby turismu II
ST2 Služby turismu II
KSCR Služby v cestovním ruchu
SCR1 Služby v cestovním ruchu 1
KSCR1 Služby v cestovním ruchu 1
SCR2 Služby v cestovním ruchu 2
KSCR2 Služby v cestovním ruchu 2
KSE Sociální ekonomika
OSP1 Specialization Project 1 - theory
OSP2 Specialization Project 2 - practice
SP1 Specializační projekt 1
KSP1 Specializační projekt 1
SP2 Specializační projekt 2
KSP2 Specializační projekt 2
STR Spotřebitelské teorie a reálie
KSTR Spotřebitelské teorie a reálie
SCHO Spotřební chování
KSCHO Spotřební chování
OSMA Strategic Marketing
KSM Strategický marketing
KSMA Strategický marketing
SMA Strategický marketing
SM Strategický marketing
KSSL Stravovací služby
SSL Stravovací služby
KTOU2 Tourism 2
YTOU2 Tourism 2
TOU2 Tourism 2
OASA Trade and Services
ODCR Transport in Tourism
TUR Turismus
KTUR Turismus
KUSL Ubytovací služby
USL Ubytovací služby
USMP Udržitelné systémy v mez. podnikání
KUSMP Udržitelné systémy v mez. podnikání
VOVA Vnější obchodní vztahy A
KVOVA Vnější obchodní vztahy A
ZBZN Zbožíznalství
ZBN Zbožíznalství
KZBN Zbožíznalství
KZBZN Zbožíznalství
KZCR Základy cestovního ruchu
ZCR Základy cestovního ruchu
ZJ Základy jakosti
KZJ Základy jakosti
ZO Základy obchodu
KZO Základy obchodu
RNP Řízení nákupu a prodeje
KRNP Řízení nákupu a prodeje
KROP Řízení obchodního provozu
RZ Řízení značky
KRZ Řízení značky