Tourism 2

Zkratka předmětu KOD/YTOU2
Název předmětu Tourism 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/YTOU2
Název Tourism 2
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KOD/TOU2
Vyloučené předměty KOD/CR2, KOD/KCR2, KOD/KTOU2
Podmiňující KOD/CR1, KOD/KCR1, KOD/KTUR, KOD/TUR, KOD/KSCR1, KOD/KST1, KOD/SCR1, KOD/ST1, KOD/KSCR2, KOD/KST2, KOD/SCR2, KOD/ST2
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The aim is to clarify the status of tourism in the national economy of the country, region and place of execution.

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF