Marketing Research

Zkratka předmětu KOD/YMR
Název předmětu Marketing Research
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/YMR
Název Marketing Research
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KOD/MR
Vyloučené předměty KOD/CMV, KOD/KMR, KOD/KMV, KOD/MV
Podmiňující KOD/KZMA, KOD/YZMA, KOD/ZMA
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of this course is to provide a basic orientation in marketing research, research methods and techniques and their practical application in business decision making.

Požadavky na studenta

The students must succesfully prepare and defend individual projects focused on practical application of a chosen research method (research plan, data collection, analysis, presentation).

The final examination is in oral form and is aimed to assess the knowledge of topics mentioned above. 60 % of the final mark is based on individual project, 40 % is based on answers on question on theory.

Obsah

Study topics:

1. The role of marketing research in business decision making
2. Decisionmaking, marketing research process and research questions
3. Secondary data, databases and marketing information system
4. Qualitative research
5. Quantitative research, quantification and measurement
6. Sampling
7. Survey
8. Observation
9. Experimentation and test markets
10. Data processing and analysis
11. Communicating research results
12. Industry of market research, managing marketing research, ethics and quality

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Basic knowledge about marketing.

Získané způsobilosti

The course will enable students to:
1. Gain the general knowledge of the importance of marketing research in business decision making.
2. Acquire the knowledge and skills needed for marketing research application in practice.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
Literatura
  • http://bookboon.com/en/introduction-to-research-methods-ebook
  • http://bookboon.com/en/marketing-research-an-introduction-ebook
  • McDaniel, C. D., & Gates, R. H. (2006). Marketing research essentials (5th ed). Hoboken, N.J: John Wiley.
  • Hague, P. N., Hague, N., & Morgan, C.-A. (2004). Market research in practice: a guide to the basics. London?; Sterling, VA: Kogan Page.
  • Crawford, I. M. (1997). Marketing research and information systems. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Práce s textem (učebnicí, knihou), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF