SZZ Cestovní ruch

Zkratka předmětu KOD/SZT
Název předmětu SZZ Cestovní ruch
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/SZT
Název SZZ Cestovní ruch
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KOD/CDMMA, KOD/DMM, KOD/DMMA, KOD/KDMM, KOD/KDMMA, KOD/ODMM, KOD/KMCR, KOD/MCR
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti cestovního ruchu.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů cestovního ruchu, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

1. CESTOVNÍ RUCH VE SVĚTOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
2. VLIVY MEZINÁRODNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU NA EKONOMIKU
3. PŘEDPOKLADY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A FORMY RŮSTU NA MEZINÁRODNÍM TRHU
4. VÝKONY MEZINÁRODNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU, PROGNÓZA VÝVOJE DO R. 2030 (ČLENĚNÍ DLE SVĚTOVÝCH REGIÓNŮ) A VLIVY CR NA ENVIRONMENTÁLNÍ A SOCIO-KULTURNÍ PROSTŘEDÍ
5. GLOBÁLNÍ ETICKÝ KODEX CESTOVNÍHO RUCHU V KONTEXTU UDRŽITELNOSTI
6. GLOBÁLNÍ TRENDY V MEZINÁRODNÍM CESTOVNÍM RUCHU
7. CESTOVNÍ RUCH A EVROPSKÁ UNIE
8. MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE V CESTOVNÍM RUCHU
9. KONKURENCE DESTINACÍ CESTOVNÍHO RUCHU NA MEZINÁRODNÍM TRHU
10. ČESKÁ REPUBLIKA NA TRHU MEZINÁRODNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU
11. VÝZNAMNÉ MULTINACIONÁLNÍ, NADNÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ PODNIKY
12. LETECKÉ SPOLEČNOSTI
13. MEZINÁRODNÍ HOTELOVÉ SPOLEČNOSTI.
14. GLOBÁLNÍ RIZIKA A JEJICH PŮSOBENÍ V MEZINÁRODNÍM CESTOVNÍM RUCHU
15. MANAGEMENT DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU
16. MARKETING DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU
17. STRATEGICKÝ MARKETING DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU
18. TAKTICKÝ MARKETING DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU
19. KOMUNIKAČNÍ MIX DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU
20. BRANDING A IMAGE DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU.


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Mezinárodní cestovní ruch (MCR/KMCR), Destinační management (DMM/KDMM)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti mezinárodního cestovního ruchu. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF