SZZ Obchod

Zkratka předmětu KOD/SZOB
Název předmětu SZZ Obchod
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/SZOB
Název SZZ Obchod
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KŘE/KSMOC, KŘE/SMOC, KOD/KKO, KOD/KO, KOD/OKO, KOD/CMOB, KOD/KMOB, KOD/MOB
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti obchodu.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů obchodu, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

1. TYPOLOGIE PODNIKOVÝCH STRATEGIÍ
2. PROCES TVORBY A ZAVÁDĚNÍ PODNIKOVÉ STRATEGIE
3. SYSTÉMY BALANCED SCORECARD A KLÍČOVÉ UKAZATELE VÝKONNOSTI (KPI), CONTROLLING
4. VEDENÍ LIDÍ (LEADERSHIP)
5. STRATEGICKÁ SPECIFIKA OBCHODNÍKŮ
6. ŘÍZENÍ OBCHODNÍCH FIREM NA ZÁKLADĚ KOMPETENCÍ
7. EFEKTIVNÍ SPOTŘEBITELSKÁ ODEZVA (ECR - EFFICIENT CONSUMER RESPONSE)
8. CATEGORY MANAGEMENT (CM) A MERCHANDISING
9. ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY (CRM), OMNICHANNEL RETAILING
10. VLASTNÍ (PRIVÁTNÍ) ZNAČKY OBCHODNÍKŮ
11. VÝZNAMNÉ TECHNOLOGIE V OBCHODĚ A CESTOVNÍM RUCHU (EDI, RFID, ?)
12. VYMEZENÍ A FORMY KOOPERACÍ
13. ŘÍZENÍ OBCHODNÍCH VZTAHŮ
14. PODNIKÁNÍ VE FRANŠÍZOVÝCH ŘETĚZCÍCH
15. STRATEGICKÉ ALIANCE
16. KLASTRY
17. JOINT VENTURE
18. TRADE MARKETING
19. ZAHRANIČNĚ-OBCHODNÍ POLITIKA ČR
20. FORMY VSTUPU PODNIKŮ NA MEZINÁRODNÍ TRHY
21. POJIŠTĚNÍ V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ
22. KUPNÍ SMLOUVA V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ
23. MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ ORGANIZACE


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Strategický management v obchodě a cestovním ruchu (KŘE - SMOC/KSMOC), Kooperace v obchodě (KOD - KO/OKO), Mezinárodní obchod (KOD - MOB/KMOB)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti obchodu. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF