SZZ Retail Management

Zkratka předmětu KOD/SZMMN
Název předmětu SZZ Retail Management
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/SZMMN
Název Retail Management
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KOD/KRTM, KOD/RTM, KOD/KSCHO, KOD/SCH, KOD/SCHO
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF