Retail management a marketing

Zkratka předmětu KOD/RTMD
Název předmětu Retail management a marketing
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/RTMD
Název Retail management a marketing
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KOD/RTM
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozvíjet dovednosti studentů v oblasti řízení, marketingu. logistiky, financí a lidských zdrojů v kontextu moderního retailingu.

Požadavky na studenta

Požadavky ke zkoušce:
Seminární práce

Obsah


Retailing v globalizovaném světě a jeho vývojové trendy. Právní a etické aspekty retailingu. Organizace retailových firem. Řízení lidských zdrojů - specifika v retailu. Finanční řízení. Řízení provozních procesů. Informační technologie v retailu. Řízení služeb. Označování zboží a vlastní značky. Marketingová komunikace v retailu. Aktuální problémy v retailu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Student se orientuje v hlavních tématech kurzu.

Garanti a vyučující
Literatura
  • Cimler, P., Zadražilová, D. a kol. Retail management. Praha: Management Press, 2007.
  • Burstiner, I. Základy maloobchodního podnikání. Praha: Victoria Publising, 1994.
  • Regál. časopis.
  • InStore Marketing. časopis.
  • Logistika. časopis.
  • Rudolph, T. Modernes Hanndelsmanagement. Muenchen: Pearson Studium, 2005. ISBN 3-8273-7188-0.
  • LEVY, M., WEITZ, B. A. Retailing management. Boston, MA: McGraw-Hill / Irwin, 2009. ISBN 978-0-07-338104-6.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF