Řízení nákupu a prodeje

Zkratka předmětu KOD/RNP
Název předmětu Řízení nákupu a prodeje
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/RNP
Název Řízení nákupu a prodeje
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/KRNP
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získat teoretické poznatky v řízení nákupu a prodeje na trhu organizací (průmyslový trh, trh obchodníků a trh státních institucí) a prakticky si vyzkoušet a poznat rozdíly v nákupu a prodeji u těchto trhů formou konkrétních příkladů. Nedílnou součástí také budou přednášky odborníků z praxe.

Požadavky na studenta

Zápočet:
1.Týmová seminární práce
2.Aktivita týmů na cvičeních
3.Docházka na cvičení
4. Krátké testy

Zkouška:
1.Písemný zkouškový test 60 % úspěšnost.
2.Ústní zkoušení v odůvodněných případech

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod. Trh organizací. Nákup a jeho funkce
2. Marketing nákupu
3. Obchodní personál
4. Legislativa ovlivňující nákupní chování organizací
5. Řízení nákupu
6. Nové trendy v řízení procesů nákupu organizací
7. Prodejní strategie
8. Prognóza prodeje
9. Rozpočet a hodnocení prodeje
10. Řízení prodeje
11. Prodej významným klientům a péče o tyto klienty
12. Přednáška externistů
13. Přednáška externistů


Cvičení:
1.cvičení - informativní, podmínky udělení zápočtu. Sdělení tématu týmové seminární práce a prezentace na 2. cvičení.

2.cvičení - krátký test, prezentace dvou týmové seminární práce na 1. cvičení a diskuse ostatních týmů na témata těchto týmových seminárních prací. Sdělení tématu týmové seminární práce a prezentace na 3. cvičení.

3.cvičení - krátký test, prezentace dvou týmové seminární práce na 2. cvičení a diskuse ostatních týmů na témata těchto týmových seminárních prací. Sdělení tématu týmové seminární práce a prezentace na 4. cvičení.

4.cvičení - krátký test, prezentace dvou týmové seminární práce na 3. cvičení a diskuse ostatních týmů na témata těchto týmových seminárních prací. Sdělení tématu týmové seminární práce a prezentace na 5. cvičení.

5.cvičení - krátký test, prezentace dvou týmové seminární práce na 4. cvičení a diskuse ostatních týmů na témata těchto týmových seminárních prací. Sdělení tématu týmové seminární práce a prezentace na 6. cvičení.

6. cvičení - prezentace dvou týmové seminární práce na 5. cvičení a diskuse ostatních týmů na témata těchto týmových seminárních prací.

7.cvičení - udělování a zapisování zápočtů

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: prof. Ing. Pavol Kita, Ph.D.
 • Přednášející: prof. Ing. Pavol Kita, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Lucie Tichá, Ph.D.
Literatura
 • Kaplan, M., Zrník J. a kol. (2007). Firemní nákup a e-aukce. Praha: Grada.
 • Jobber, D. a Lancaster, G. (2001). Management prodeje. Praha: Computer Press?.
 • Urbánek, T. (2010). Marketing. Praha: Alfa Publishing.
 • Kincl, J.a kol. (2004). Marketing podle trhů. Praha: Alfa Publishing.
 • Lukoszová, X. (2004). Nákup a jeho řízení. Praha: Computer Press.
 • Kita, J. (2010). Nákup a predaj: základné obchodné funkcie výrobného podniku. Bratislava: Iura Edition.
 • Právní předpisy související s řízením nákupu a prodeje na trhu organizací.
 • Outlá, V., Hamerník, P., & Bambas, J. (2005). Judikatura Evropského soudního dvora. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Čeněk, s. r. o.
 • Hes, A., Šálková, D., Regnerová. M., & Toth., Š. (2014). Obchodní nauka. Praha: Česká zemědělská univerzita.
 • Munková, J., Kindl. J. (2007). Zákon o ochraně spotřebitele: komentář. Praha: C. H. Beck.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF