Řízení kvality

Zkratka předmětu KOD/RKV
Název předmětu Řízení kvality
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/RKV
Název Řízení kvality
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními aspekty kvality ve vztahu k aktivitám státu (národní politika kvality, národní cena kvality, legislativní, normativní a akreditační aktivity) a řízení kvality na úrovni organizací (management kvality, environmentální a bezpečnostní management). Předmět je zároveň přípravou pro certifikaci Manažer kvality -junior v rámci navazujícího studia).

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a prezentace seminárních prací v souladu se zadáním, účast na exkurzích a přednáškách odborníků z praxe.
Požadavky ke zkoušce:
Absolvování písemného testu s min 60 % úspěšností

Obsah

Témata přednášek:
1. Kvalita. Národní politika kvality. Národní cena kvality ČR
2. Systémy řízení kvality (QMS). Zásady a koncepce
3. ISO řady 9000. Oborové standardy a GMP
4. TQM. Model Excelence EFQM
5. Implementace QMS, interní a externí audity. Certifikace
6. Firemní politika kvality. Kontext organizace. Vedení
7. Provoz (plánování, požadavky na produkty a služby, návrh a vývoj, externí dodavatelé, výroba/poskytování služeb, uvolňování produkce, neshodná produkce)
8. Hodnocení výkonnosti a zlepšování kvality
9. Nástroje zlepšování kvality. PDCA
10. Specifické normy související s QMS. EMS, HSMS a integrované systémy řízení
11. Řízení kvality ve vybrané organizaci (přednáška externisty - RBCB, Budvar, Schwan Cosmetics)
12. Audity z pohledu školitele (přednáška externisty ČSJ)
13. Exkurze: organizace s aplikovaným QMS (nepotravinářská výroba)
14. Exkurze: organizace s aplikovaným QMS (potravinářská výroba)
Odborné přednášky externistů a exkurze do vybraných výrobních organizací dále rozvedou témata věnovaná managementu kvality.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF