Obchodní technologie a provoz

Zkratka předmětu KOD/OTP
Název předmětu Obchodní technologie a provoz
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/OTP
Název Obchodní technologie a provoz
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je podat základní poznatky o významu, aspektech, prvcích a vazbách technologie a obchodních procesů
ve velkoobchodní jednotce a maloobchodní jednotce.

Požadavky na studenta

Zápočet - cvičení:
1. Vypracování, prezentace a odevzdání týmové seminární práce
2. Vypracování, prezentace a odevzdání 3 úkolů v týmech
3. Docházka - maximálně 2 absence
4. Krátké testy

Zkouška:
Písemný zkouškový test - 60% úspěšnost

Obsah

Témata přednášek:
1.Úvod a základní pojmy
2.Zboží v provozní jednotce
3.Informační systémy v řízení obchodního provozu
4.Lidské zdroje v obchodním provozu
5.Použití marketingu v obchodní jednotce
6.Legislativa v obchodním provozu
7.Maloobchod - plochy a vybavení v prodejní jednotce, nákupní prostředí (dispoziční řešení prodejní plochy, obchodní zařízení)
8.Maloobchod nákupní prostředí (vnější prvky, vnitřní prvky vnitřní design, personál, služby a formy prodeje)
9.Specifika provozu vybraných jednotek
10. -11. Velkoobchod, velkoobchodní sklady
12.Vývojové trendy a aktuality v obchodním provozu a technologii
13.Přednáška z praxe
14.Přednáška z praxe

Témata na cvičeních:
1.cvičení - informativní
2.cvičení - zboží v provozní jednotce
3.cvičení - zboží v provozní jednotce
4.cvičení - lidské zdroje v obchodním provozu
5.cvičení - marketing v obchodě
6.cvičení - legislativa v obchodním provozu
7.cvičení - nákupní prostředí
8.cvičení - seznámení s programem SketchUp
9.cvičení - informační systémy, moderní technologie
10.cvičení - prezentace týmových seminárních prací
11.cvičení - prezentace týmových seminárních prací
12.cvičení - prezentace týmových seminárních prací
13.cvičení - odevzdání tištěné verze seminární práce, udělování zápočtů

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Jan Šalamoun
 • Přednášející: Ing. Jan Šalamoun
 • Cvičící: Ing. Jan Šalamoun
Literatura
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 • Hes, A. a kol. Obchodní nauka. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2014.
 • Pražská, L. et al. Obchodní podnikání: retail management. Praha: Management Press., 2002.
 • Cimler, P., Zadražilová, D. Reatiling management. Praha: Management Press, 2007.
 • Cimler, P. Retail management: Lokalizace a provoz maloobchodu. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1997.
 • Bárta, V., Pátík, L., Postler, M. Retail marketing. Praha: Management Press, 2009.
 • Dunne, P. M., Lasch, R. F. Retailing. South Western, USA, 2008.
 • Levy, M. & Weitz, B. A. Retailing management. McGrav-Hill/Irwin, 2011.
 • Hesková, M. & Pícha, K. Vybrané problémy obchodního provozu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta., 2004.
 • Burstiner, I. Základy maloobchodního podnikání. Praha: Victoria Publishing, 1994.
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.
 • Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití.
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech.
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • Hammond, R. Chytře vedená prodejna. Praha: Grada Publishing, 2005.
 • Makro - časopis.
 • Mulačová, V., Mulač, P., Bednárřová, P., Kučera, L., Simotová, V. & Slabá, M. Obchodní podnikání ve 21. století. Praha: Grada Publishing, 2013.
 • Packaging - elektronický časopis.
 • Cimler, P. Provoz strategie obchodních firem. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1994.
 • Retail News - elektronický časopis.
 • www.ecr.cz.
 • www.incoma.cz.
 • www.mpo.cz.
 • www.socr.cz.
 • Zboží a prodej (Z´P mag) - časopis.
 • Toman, M. 61 dobrých rad ?Jak zvládnout maloobchod?. Praha: Intuitivní marketing, s. r. o., 2009.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF