Strategic Marketing

Zkratka předmětu KOD/OSMA
Název předmětu Strategic Marketing
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/OSMA
Název Strategic Marketing
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Roberto Bergami, Dr., doc. Ing. Helena Horáková, CSc.
  • Přednášející: Roberto Bergami, Dr., doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF