Obchod s potravinářskými produkty

Zkratka předmětu KOD/OPP
Název předmětu Obchod s potravinářskými produkty
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/OPP
Název Obchod s potravinářskými produkty
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou obchodování s produkty v zemědělsko - potravinářském sektoru.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a ústní prezentace seminární práce na vybrané téma.
100% účast na seminářích.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti absolvují písemný test znalostí problematiky probrané v rámci přednášek a cvičení a problematiky obsažené v předepsané literatuře. Podmínkou absolvování testu je 60% úspěšnost, následuje ústní zkouška.

Obsah

Prezenční studium:
Přednášky:
1. Agrární politika
2. Regulace trhu potravinářských produktů
3. Zemědělská politika EU ve vztahu k potravinářským produktům.
4. Komoditní obchodování, plodinová burza I.
5. Komoditní obchodování, plodinová burza II.
6. Skladování a doprava, problematika čerstvých potravin
7. Stanovení ceny produktů
8. Formy distribuce potravinářských produktů
9. Obchodní vztahy v zemědělsko-potravinářském sektoru
10. Obchod s biopotravinami. Stav na tuzemském a evropském trhu.
11. Certifikace potravin
12. Lokální produkty, regionální značky.

Cvičení:
1. Analýza zemědělského a potravinářského trhu.
2. Technické bariéry obchodu s potravinami.
3. Fytosanitární opatření v obchodu s potravinami
4. Obchod s masem
5. Obchod s mlékem
6. Obchod s rostlinnou produkcí
7. Bezpečnost potravin

Kombinované studium:
Konzultace:
1. Agrární politika. Regulace trhu potravinářských produktů. Zemědělská politika EU ve vztahu k potravinářským produktům.
2. Komoditní obchodování, plodinová burza.
3. Skladování a doprava, problematika čerstvých potravin. Stanovení ceny produktů. 8 - Formy distribuce potravinářských produktů. 9 - Obchodní vztahy v zemědělsko-potravinářském sektoru
4. Obchod s biopotravinami. Stav na tuzemském a evropském trhu. Certifikace potravin. Lokální produkty, regionální značky.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti mají základní přehled o situaci v obchodu se zemědělskými komoditami a potravinami

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
Literatura
  • VANĚČEK, D., TOUŠEK, R., PÍCHA, K. Marketing a logistika v potravinářskémprůmyslu a zemědělství. České Budějovice: EF JU, 2007. ISBN 978-80-7040-933-6.
  • ANDERLE, P. SCHWARZ, H. a kol. Zbožíznalství - poživatiny - potraviny, pochutiny. Praha: SNTL, 2005.
  • ČERVENKA J., KOVÁŘOVÁ K. Zemědělské zbožíznalství. Praha: ČZU, 2006.
  • JONES, W., WALKENHORST, P. The Impact of Regulations on Agro-food Ttrade: the Technical Barriers to Trade (TBT) and Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) Agreements. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2003.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF