Business Skills

Zkratka předmětu KOD/OOD
Název předmětu Business Skills
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/OOD
Název Business Skills
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KOD/OD
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je v návaznosti na dosavadní získané poznatky studenta rozvíjet dovednosti v různých nákupních a
prodejních situacích.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu: 100% docházka na seminář, aktivní účast, písemný test.

Obsah

Témata cvičení:
Vývoj a úloha prodeje. Specifika práce prodejce. Komunikace v obchodním týmu. Rozvíjení
vztahu se zákazníkem. Techniky prodeje v závislosti na typu prodejce. Prodejní úkoly.
Strategie nákupu. Vyjednávání s dodavateli. Výběrová řízení. Formy prezentace zboží. Argumentace, manipulace a využití emoční inteligence v obchodě

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Zvládnutí základní terminologie z oblasti obchodu a marketingu.

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF