Cooperation in Trade

Zkratka předmětu KOD/OKO
Název předmětu Cooperation in Trade
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/OKO
Název Kooperace v obchodě
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KOD/KO
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je představit formy a potenciál kooperací v obchodě se specifickým důrazem na navazování funkčních dlouhodobých vztahů mezi zainteresovanými subjekty.

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF