Fairtrade

Zkratka předmětu KOD/OFT
Název předmětu Fairtrade
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/OFT
Název Fairtrade
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KOD/FT
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět představí studentům alternativní systém aplikovaný v rámci mezinárodního obchodu, vymezí jeho základní sociální a environmentální přínosy pro rozvojové ekonomiky. V rámci blokové výuky budou představeny teritoriální, komoditní a organizační charakteristiky fair trade. Pozornost bude zaměřena zejména na dva největší systémy ve vazbě na světové fairtradové organizace: WFTO, IFT/FLO. Součástí výuky jsou videosekvence a výukové programy věnované vybrané problematice fair trade.

Požadavky na studenta

Obsah

Témata:

1. Blok: Vymezení fairtradového systému (9-12.30) 6 h
a) Podstata a organizace fairtradového systému (FT)
b) Vývoj FT
c) Organizační zázemí (FTI/FLO, WFTO)
d) Certifikace
e) Vybraný FT produkt: káva (prezentace a ochutnávka)

2. Blok: Fairtradový obchod (9-12.30) 6 h
a) Státy zapojené do Fair Trade International (FLO)
b) Základní FT komodity
c) Obchod FT z pohledu FLO
d) Obchod FT v ČR
e) Vybraný FT produkt: kakao, čokoláda (prezentace a ochutnávka)

3. Blok: Fairtradové projekty (9-12.30) 6 h
a) FT projekty: FT město, školy a církve
b) FT kampaně: Fair point, Za férové banány
c) Světový den pro FT
d) Vybraný FT produkt: banány (prezentace a ochutnávka)

4. Blok: Prezentace účastníků (9-15) 8 h

Prezentace jednotlivých regionálních/národních FT organizací (producentské země) a fairtradových komodit
+ návštěva FT vybraného FT obchodu v Českém Krumlově/Českých Budějovicích
V rámci všech bloků: projekce filmů o FT, aplikace FT výukových programů mezi jednotlivými bloky (NaZemi, Centrum GRV: Skvrny na banánech, Šaty dělají člověka, Hořká chuť čokolády, Silný kafe ?)

5. Blok: Návštěva FT ČR v Praze/ NaZemi v Brně nebo projektový den: Světová hra na obchod

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti si uvědomi problematiku nerovnosti ve světovém obchodě. Seznámí se s konceptem fair trade a přínosy, které z toho plynou pro drobné zemědělce/výrobce v rozvojových zemích. Získají schopnost společensky odpovědného přístupu k obchodněpodnikatelských aktivitách.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
Literatura
  • David Ramson. Fair trade. nakladatelství Doplněk, Brno, 2011. ISBN 978-80-7239-258-2.
  • http://www.fairtrade.cz/files/texty/fairtrade/info-manual.pdf
  • Monitoring the scope and benefits of Fairtrade. Fairtrade International, Bonn, 2012.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projekce (statická, dynamická), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), E-learning, Exkurze

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF