Tourism 2

Zkratka předmětu KOD/KTOU2
Název předmětu Tourism 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/KTOU2
Název Tourism 2
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KOD/CR2, KOD/KCR2, KOD/TOU2, KOD/YTOU2
Podmiňující KOD/CR1, KOD/KCR1, KOD/KTUR, KOD/TUR, KOD/KSCR1, KOD/KST1, KOD/SCR1, KOD/ST1, KOD/KSCR2, KOD/KST2, KOD/SCR2, KOD/ST2
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

The aim is to clarify the status of tourism in the national economy of the country, region and place of execution.

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF