Služby turismu II

Zkratka předmětu KOD/KST2
Název předmětu Služby turismu II
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KOD/KST2
Název Služby v cestovním ruchu 2
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 14 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KOD/KSCR1, KOD/KST1, KOD/SCR1, KOD/ST1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získat teoretické znalosti o provozu, řízení a poskytování služeb v turismu, tj. jejich významu v procesu uspokojování zákaznických potřeb, specifik, znalostní a dovednostní potřeby.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
a) uspokojivé hodnocení individuální práce (cca desetiminutového vystoupení na zadané téma z oblasti probíraných služeb předmětu),
b) získání 20 bodů za aktivity zadané na Moodle, které rozšiřují probíraná témata a ověřují domácí přípravu


Požadavky na absolvování zkoušky:
a) uspokojivý výsledek z testové části zkoušky
b) ústní prezentace znalostí z problematiky odpovídající osnově a obsahu kurzu formou kontrolních
otázek.Obsah

Témata přednášek:
1. Doprava a turismus, význam poskytování dopravních služeb v turismu, charakteristika a klasifikace dopravních služeb.
2. Služby železniční dopravy v turismu (infrastruktura, sortiment poskytovaných služeb, jízdní řády, dopravní ceniny).
3. Služby letecké dopravy v turismu (infrastruktura, sortiment poskytovaných služeb, práva a povinnosti přepravovaných a přepravců, letové řády, dopravní tarify, ceniny, slevy a reklamace).
4. Služby silniční dopravy v turismu (infrastruktura, sortiment poskytovaných služeb, práva a povinnosti cestujících, jízdní řády, dopravní tarify, slevy a reklamace).
5. Služby vodní dopravy v turismu (infrastruktura, sortiment poskytovaných služeb, jízdní řády, dopravní tarify, slevy a reklamace. Služby ostatních druhů v turismu (horská dopravní zařízení, netradiční druhy dopravy).
6. Sportovně-rekreační služby v turismu. Charakteristika a význam poskytování sportovně-rekreačních služeb. Podmínky jejich poskytování. Způsob jejich financování.
7. Kulturně-společenské služby. Charakteristika a význam poskytování kulturně-společenských služeb. Podmínky jejich poskytování. Způsob jejich financování.
8. Služby cestovních kanceláří a cestovních agentur. Význam, funkce a klasifikace cestovních kanceláří a cestovních agentur. Cestovní kanceláře v ČR a jejich spolupráce. Vybrané podmínky pro poskytování služeb cestovních kanceláří a agentur. Produkt cestovních kanceláří a cestovních agentur-zprostředkování, organizování a poskytování. Distribuce cestovních kanceláří a cestovních agentur.
9. Kalkulace ceny zájezdu a dopravy. Členění nákladů, riziko neobsazenosti, způsoby tvorby ceny.
10. Pojišťovací služby v turismu. Význam pojištění v turismu. Smlouvy o pojištění v cestovním ruchu. Druhy pojištění a jejich charakteristika. Nekomerční zdravotní pojištění návštěvníků v turismu.
11. Lázeňské služby. Indikační zaměření přírodních léčivých lázní. Infrastruktura lázeňských služeb. Význam, charakteristika a klasifikace lázeňských služeb. Služby zdravotního turismu.
12. Služby venkovského cestovního ruchu. Charakteristika a význam služeb venkovského turismu. Standardizace zařízení služeb venkovského turismu. Ubytovací, stravovací a doplňkové služby venkovského turismu.
13. Služby pro specifické segmenty trhu turismu. Služby turismu pro děti a mládež, pro mladé rodiny s dětmi, pro seniory, pro zájemce o dobrodružný turismus, pro zájemce o zážitkový turismus.
14. Ostatní služby v turismu. Směnárenské služby v turismu. Cestovní doklady a celní řízení v turismu. Vízová agenda v zahraničním turismu. Zdravotnické opatření v zahraničním turismu. Konzulární pomoc občanům v zahraničí. Služby místní infrastruktury ve vztahu k turismu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základní znalosti problematiky cestovního ruchu na úrovni kurzu Turismus a základní znalosti problematiky obchodu a služeb na úrovni kurzu Obchod a služby a na úrovni kurzu Služby turismu 1.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí prvkům v oblasti poskytování základních služeb v cestovním ruchu a jsou schopni řešit problémy provozu podniků poskytujících specifikované služby.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Petr Janeček, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Petr Janeček, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Petr Janeček, Ph.D.
Literatura
  • Zurynek, J., Zelený, L., & Mirvald, M. (2008). Dopravní procesy v cestovním ruchu. Praha: ASPI.
  • Pompurová, K. (2013). Řízení provozu cestovních kanceláří. Praha: Idea Servis.
  • Orieška, J. (2011). Služby v cestovním ruchu. Praha.
  • Chladt, K., Pechová, J., & Merhaut, M. (2015). Komunikace v managementu služeb v hotelnictví a cestovním ruchu. Praha: V.M.EST.
  • Rašovská, I., Ryglová, K. (2017). Management kvality služeb v cestovním ruchu: Jak zvýšit kvalitu služeb a spokojenost zákazníků. Praha: Grada Publishing.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), Projekce (statická, dynamická), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Kombinovaná zkouška, Seminární práce, Průběžné hodnocení

Stáhnout jako PDF