Projekt

Zkratka předmětu KOD/KPR
Název předmětu Projekt
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/KPR
Název Projekt
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Přednáška 4 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KOD/COP, KOD/OP, KOD/OPBC
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je podpořit schopnost studentů prakticky aplikovat teoretické znalosti na konkrétních projektech, které
budou organizovány ve spolupráci s externími organizacemi i v rámci Ekonomické fakulty JU.
Práce na projektu bude vždy týmová. Součástí předmětu je závěrečná prezentace a obhajoba včetně sebehodnocení, na
jejímž základě a zrealizovaných aktivit budou studenti hodnoceni.
Příklady projektů: příprava a realizace výzkumu trhu pro konkrétní organizaci, příprava podnikatelského záměru,
příprava a realizace studentské konference, příprava a organizace akcí v rámci dne otevřených dveří, apod.

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Jan Šalamoun
  • Přednášející: Ing. Jan Šalamoun
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF