Obchodní technologie a provoz

Zkratka předmětu KOD/KOTP
Název předmětu Obchodní technologie a provoz
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/KOTP
Název Obchodní technologie a provoz
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/OTP
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je podat základní poznatky o významu, aspektech, prvcích a vazbách technologie a obchodních procesů ve velkoobchodní jednotce a maloobchodní jednotce.

Požadavky na studenta

Zápočet:
Vypracování a odevzdání individuální seminární práce
Písemný zápočtový test

Zkouška:
Písemný zkouškový test - 60% úspěšnost

Obsah

Témata konzultací:
1.Úvod a základní pojmy
2.Zboží v provozní jednotce
3.Informační systémy v řízení obchodního provozu
4.Lidské zdroje v obchodním provozu
5.Použití marketingu v obchodní jednotce
6.Legislativa v obchodním provozu
7.Maloobchod - plochy a vybavení v prodejní jednotce, nákupní prostředí (dispoziční řešení prodejní plochy, obchodní zařízení)
8.Maloobchod nákupní prostředí (vnější prvky, vnitřní prvky vnitřní design, personál, služby a formy prodeje)
9.Specifika provozu vybraných jednotek
10. -11. Velkoobchod, velkoobchodní sklady
12. Vývojové trendy a aktuality v obchodním provozu a technologii

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Jan Šalamoun
 • Přednášející: Ing. Jan Šalamoun
Literatura
 • Hesková, M. Category management. Praha: Profess Consulting, 2006.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 • Hes, A. a kol. Obchodní nauka. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2014.
 • Pražská, L. et al. Obchodní podnikání: retail management. Praha: Management Press., 2002.
 • Cimler, P., Zadražilová, D. Reatiling management. Praha: Management Press, 2007.
 • Cimler, P. Retail management: Lokalizace a provoz maloobchodu. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1997.
 • Bárta, V., Pátík, L., Postler, M. Retail marketing. Praha: Management Press, 2009.
 • Dunne, P. M., Lasch, R. F. Retailing. South Western, USA, 2008.
 • Levy, M. & Weitz, B. A. Retailing management. McGrav-Hill/Irwin, 2011.
 • Hesková, M. & Pícha, K. Vybrané problémy obchodního provozu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta., 2004.
 • Burstiner, I. Základy maloobchodního podnikání. Praha: Victoria Publishing, 1994.
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.
 • Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.
 • Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití.
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech.
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • Hammond, R. Chytře vedená prodejna. Praha: Grada Publishing, 2005.
 • Makro - časopis.
 • Mulačová, V., Mulač, P., Bednárřová, P., Kučera, L., Simotová, V. & Slabá, M. Obchodní podnikání ve 21. století. Praha: Grada Publishing, 2013.
 • Packaging - elektronický časopis.
 • Cimler, P. Provoz strategie obchodních firem. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1994.
 • Retail News - elektronický časopis.
 • www.ecr.cz.
 • www.incoma.cz.
 • www.mpo.cz.
 • www.socr.cz.
 • Zboží a prodej (Z´P mag) - časopis.
 • Toman, M. 61 dobrých rad ?Jak zvládnout maloobchod?. Praha: Intuitivní marketing, s. r. o., 2009.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF