Marketingové nástroje v obchodě

Zkratka předmětu KOD/KMNO
Název předmětu Marketingové nástroje v obchodě
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/KMNO
Název Marketingové nástroje v obchodě
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KOD/KZMA, KOD/YZMA, KOD/ZMA
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubení znalostí z předmětu Marketing, a to aplikací marketingových nástrojů do oblasti obchodu. Na základě případových studií jsou objasněny vazby mezi jednotlivými nástroji a činnostmi marketingu v obchodě.

Požadavky na studenta

Obsah

Témata seminářů: Produkt ? rozhodování obchodníka spojená s produktem, různá pojetí produktu (položka, sortiment, virtuální produkt), značka a její význam, obal. Cena ? rozhodování obchodníka v souvislosti s cenou, cenovou politikou (dlouhodobě nízká cena produktu, akční ceny apod.). Distribuce ? distribuční kanály, rozhodování o umístění jednotky. Marketingová komunikace ? rozhodování obchodníka o komunikačním mixu, aplikace vybraných komunikačních nástrojů v obchodě. Internet ? internet jako komunikační médium, distribuční kanál, poskytovatel jedinečných produktů, ukazatel ceny.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Marie Švarcová, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Marie Švarcová, Ph.D.
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF