Lázeňství a wellness

Zkratka předmětu KOD/KLW
Název předmětu Lázeňství a wellness
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/KLW
Název Lázeňství a wellness
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KOD/LW
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem kurzu je seznámit studenty s významem lázeňství a wellness v cestovním ruchu a odborná příprava studentů na případné uplatnění v oblasti lázeňských a wellness služeb.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
A) aktivní účast na seminářích (max. 1 absence)
B) prezentace a odevzdání seminárních prací v elektronické podobě (DOC) v e-learningovém prostředí moodle. Zadání a rozsah seminární práce je přesně specifikován v e-learningovém prostředí moodle.
Požadavky ke zkoušce: písemná zkouška v rozsahu povinné (základní) literatury a podkladů v e-learningovém prostředí moodle (20 otázek, min. 60% úspěšnost k absolvování zkoušky)

Obsah

Přednášky:
- Úvod do problematiky lázeňství a wellness - vymezení základních pojmů. Historie lázeňství a wellness.
- Lázeňské služby a lázeňská zařízení (charakteristika a dělení lázeňských služeb a zařízení)
- Legislativa a podmínky podnikání v lázeňských a wellness službách.
- Aspekty lázeňské péče a ekonomické přínosy. Význam organizací a asociací v lázeňství.
- Management lázeňského zařízení.
- Wellness jako zdravý životní styl ve vztahu k CR.
- Wellness služby a wellness zařízení. Management wellness zařízení.
- Marketing lázeňských a wellness služeb. Trh lázeňských a wellness služeb.
- Lázeňství a wellness jako produkt destinace CR. Význam lázeňství a wellness pro vybrané segmenty.
- Klimatické lázně (green spa) a nové trendy v lázeňství a wellness.
Cvičení:
- Úvodní cvičení. Zadání seminárních prací. Podmínky k zápočtu.
- Management lázeňského zařízení
- Specifika lázeňství v Evropě a ve světě (prezentace)
- Závěrečné cvičení. Zhodnocení předmětu. Zápočty.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Student by měl mít základní znalosti z předmětů CR1, SCR1 a SCR2.

Získané způsobilosti

Student by měl mít znalosti z předmětu CR1.

Garanti a vyučující
Literatura
  • České lázně a lázeňství. Praha: MMR, 2007. ISBN 978-80239-9330-1.
  • Schwartzhoffová, E. Lázeňství a wellness. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016.
  • Orieška, J. Služby v cestovním ruchu. Praha: Idea Servis, 2010. ISBN 978-80-85970-68-5.
  • Poděbradský, J. Wellness v ČR. Praha: MMR, 2008.
  • Voigt, C., & Pforr, Ch. Wellness Tourism: A destination perspective. Oson: Routledge, 2014.
  • www.czechtourism.cz
  • www.mmr.cz
  • www.spas.cz
  • www.unwto.org
  • Zákon 164/2001 Sb. - Lázeňský zákon.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF