International Trade

Zkratka předmětu KOD/KITR
Název předmětu International Trade
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/KITR
Název International Trade
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 18 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KOD/CMOB, KOD/KMOB
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Roberto Bergami, Dr.
  • Přednášející: Roberto Bergami, Dr., doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D., Ing. Lucie Tichá, Ph.D.
Literatura
  • Bergami, R. (2013). International Trade: A practical introduction. Melbourne, Australia.
  • Hill, C. W. L. (2015). International Business: Competing in the Global Marketplace. New York, NY.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), E-learning, Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF