Fairtrade

Zkratka předmětu KOD/KFT
Název předmětu Fairtrade
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/KFT
Název Fairtrade
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/FT
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět představí studentům alternativní systém aplikovaný v rámci mezinárodního obchodu, vymezí jeho základní sociální a environmentální přínosy pro rozvojové ekonomiky. V rámci výuky budou představeny teritoriální, komoditní a organizační charakteristiky fair trade. Pozornost bude zaměřena zejména na dva největší systémy: WFTO, IFT/FLO.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a prezentace seminární práce v souladu se zadáním.
Požadavky ke zkoušce:
Absolvování písemného testu s min 60 % úspěšností.

Obsah

1. konzultace: Vymezení fairtradového systému 2 h
a) Podstata a organizace fairtradového systému (FT)
b) Vývoj FT
c) Organizační zázemí (FTI/FLO, WFTO)


2. Fairtradový obchod 4 h
a) Státy zapojené do Fair Trade International (FLO)
b) Základní FT komodity
c) Obchod FT z pohledu FLO
d) Obchod FT v ČR
e) Vybraný FT produkt - SEMINÁRNÍ PRÁCE
f) Vybraná FT destinace - SEMINÁRNÍ PRÁCE


3. Fairtradové projekty a prezentace seminárních prací 2 h
a) FT projekty: FT město, školy a církve; Světový den FT
b) Vybraný FT produkt - SEMINÁRNÍ PRÁCE
c) Vybraná FT destinace - SEMINÁRNÍ PRÁCEV rámci konzultací: projekce filmů o FT, případně aplikace FT výukových programů (NaZemi, Centrum GRV: Skvrny na banánech, Šaty dělají člověka, Hořká chuť čokolády, Silný kafe ?)

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti si uvědomi problematiku nerovnosti ve světovém obchodě. Seznámí se s konceptem fair trade a přínosy, které z toho plynou pro drobné zemědělce/výrobce v rozvojových zemích. Získají schopnost společensky odpovědného přístupu k obchodněpodnikatelských aktivitách.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
Literatura
  • David Ramson. Fair trade. nakladatelství Doplněk, Brno, 2011. ISBN 978-80-7239-258-2.
  • http://www.fairtrade.cz/files/texty/fairtrade/info-manual.pdf
  • Monitoring the scope and benefits of Fairtrade. Fairtrade International, Bonn, 2012.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projekce (statická, dynamická), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), E-learning, Exkurze

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF