Kulturní atraktivity cestovního ruchu

Zkratka předmětu KOD/KACR
Název předmětu Kulturní atraktivity cestovního ruchu
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/KACR
Název Kulturní atraktivity cestovního ruchu
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem je seznámit studenty s přímou vazbou kulturních atraktivit s aktivitami cestovního ruchu. Význam znalostí o historii, politickém, hospodářském a kulturním vývoji oblastí jako zdroji pro tvorbu produktů kulturního cestovního ruchu.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
Zpracovaná a v písemné podobě odevzdaná seminární práce.

Obsah

Přednášky:
1. Kultura: prvky a subsystémy.
2. Procesy kulturní změny a kulturní diverzita.
3. Kulturní krajina.
4. Základy estetiky a teorie umění.
5. Dějiny pravěku.
6. Dějiny starověkého Blízkého východu.
7. Dějiny klasického starověku.
8. Mezníky evropských dějin, část 1.
9. Mezníky evropských dějin, část 2.
10. České dějiny středověku.
11. České dějiny raného novověku.
12. České dějiny 19. a 20. století.
13. Dějiny asijských civilizačních okruhů a světa islámu.
14. Dějiny amerických civilizačních okruhů.

Cvičení (jednou za 14 dní):
1. Zadání semestrální práce a konzultace semestrálních prací
2. Prezentování seminárních prací
3. Prezentování seminárních prací
4. Prezentování seminárních prací
5. Historické památky Českých Budějovic - exkurze k vybrané památce či návštěva aktuální výstavy či
přednášky k danému tématu
6. Historické památky Českých Budějovic - exkurze k vybrané památce či návštěva aktuální výstavy či
přednášky k danému tématu
7. Kontrola vypracování semestrálních prací - předání v tištěné formě

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studentky a studenti jsou schopni objasnit význam historického vývoje územní jednotky jako zdroje kulturních atraktivit, reprodukovat historický vývoj českých zemí a základní rysy světových dějin, dále jsou schopni aplikovat poznatky v konkrétní oblasti.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Kamila Hrabáková
  • Přednášející: Ing. Kamila Hrabáková
  • Cvičící: Ing. Kamila Hrabáková
Literatura
  • Bělina, P., Marek, J., Mezník, J., Novotný, J., Pánek, J., Semotanová, E., Šmahel, F., Třeštík, D., & Žemlička, J. České a československé dějiny. I. díl od počátků do roku 1790. Praha, 1991.
  • Gebhart, J., Harna, J., Kaplan, K., Marek, J., Novotný, J., Pokorný, J., Semotanová, E., Šmahel, F., & Štaif, J. České a československé dějiny. II. díl od roku 1790 do současnosti. Praha, 1991.
  • Odehnalová, A. Vybrané kapitoly z dějin kultury. Brno, 2005.
  • http://www.metmuseum.org/toah/
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF