International Trade

Zkratka předmětu KOD/ITR
Název předmětu International Trade
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/ITR
Název International Trade
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KOD/MOB
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

At the end of this course students should have a thorough understanding of the international trade environment in respect to risks, export entry modes, market access regulations and instruments of trade finance.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Účast na přednáškách a seminářích
Prezentace a odevzdání seminární práce, termíny pro její odevzdání jsou závazně uvedené v moodle.

Požadavky ke zkoušce:
Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkoušku lze skládat až po splnění podmínek zápočtu.
Zkouška má písemnou formu, podmínkou je minimálně 60% úspěšnost.

Výsledná známka se skládá z hodnocení semestrální práce (50 %) a testu (50 %).

Jakékoliv dotazy či problémy je vhodné co nejdříve konzultovat s vyučujícím, který může výše uvedená pravidla upřesnit či doplnit. Musí k tomu ovšem být vážné důvody.

Další pravidla se řídí opatřením děkana č. 124/2017 a Studijním a zkušebním řádem JU.

Obsah

Topics of lectures:
1. Introduction to international trade operations and activites, international trade institutions and agreements
2. Export strategies and the export/import processes overview
3. International monetary system and exchange rates
4. International and Czech trade policies
5. Border control functions
6. Contracts of sale and international delivery terms (Incoterms 2010)
7. Storage and distribution
8. Risk management, country risk and customer risk assessment
9. Insurance
10. Financing international trade and methods of payment
11. Documents in international trade
12. Specific forms of international trade

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Before studying this course students should have a general understanding of the international business environment; and general principles of risk, marketing and finance.

Získané způsobilosti

At the end of this course students should have a thorough understanding of the theories and practical applications relevant to: entering exports markets; delivery terms (Incoterms 2010-2020); customs classification and duty treatment under the WTO framework and other Free Trade Agreements; and customer risk/country risk assessment for methods of payment.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Roberto Bergami, Dr.
  • Přednášející: Roberto Bergami, Dr.
  • Cvičící: Roberto Bergami, Dr.
Literatura
  • Bergami, R. (2013). International Trade: A practical introduction. Melbourne, Australia.
  • Hill, C. W. L. (2015). International Business: Competing in the Global Marketplace. New York, NY.
  • Internet reference materials, including the WTO, World Customs Organisation, EU websites.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), E-learning, Individuální příprava ke zkoušce, Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie), Projektová výuka

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF