International Tourism

Zkratka předmětu KOD/IT
Název předmětu International Tourism
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/IT
Název International Tourism (in English)
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KCR/IT
Vyloučené předměty KOD/KMCR, KOD/MCR
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of this course is forward the knowledge of tourism in international dimension. Position of tourism in the world economy; analyse of international travel market. The Czech republic in European and world travel market. Entry strategy in the framework of international travels market. Globalisation, internationalisation, segmentation. Efficiency and results of international tourism. Worlds tourist regions. Global codex of ethics in tourism. Ecology and international tourism. International companies in tourist industry. Inter-cultural aspects in international tourism.

Požadavky na studenta

Full-time study:
Credit Requirements:
Complete, present and hand in semester written work, four weeks before the exam period at the latest.
Hand in at least two homework assignments. The homework will be assigned in lectures at least three times during the semester.
Active participation in at least six seminars.

Examination Requirements:
Knowledge of the principles of this course based on the background of lectures and the list of literature is required. Students pass the written exam if they answer a minimum 60% of questions correctly.

Part-time study:
Credit Requirements:
Hand in three pieces of homework set on 1st, 2nd, and 3rd consultation. The homework must be done in writing (each up to 500 words, it could be table, graph, cartogram or cartodiagram) and submitted to next Thursday after consultation.

Examination Requirements:
Knowledge of the principles of this course based on the background of lectures and the list of literature is required. Students pass the written exam if they answer a minimum of 60% of questions correctly.

Obsah

Full-time study:
Lectures:
1. History of international tourism.
2. Physical development and economic impacts of international travel and tourism.
3. Impacts of international travel and tourism development on the natural environment.
4. Impacts of international travel and tourism development on the socio-cultural environment.
5. International communities and tourism.
6. Outputs of international tourism and world tourism regions 1.
7. Outputs of international tourism and world tourism regions 2.
8. Consumer behaviour of international tourists.
9. Segmentation of international tourists.
10. Targeting and positioning in international travel and tourism.
11. Marketing environment for international travel and tourism.
12. Globalisation and internationalisation of travel and tourism entrepreneurship.
13. Entry strategies in the framework of international travel and the tourism market.
14. International travel and tourism marketing.

Seminars:
1. The rules of seminar participation. Assignment of semester work. Data resources.
2. Presentation of semester works. Discussion.
3. Presentation of semester works. Discussion.
4. Presentation of semester works. Discussion.
5. Presentation of semester works. Discussion.
6. Presentation of semester works. Discussion.
7. Resume of the seminars. Credits.

Part-time study:
Consultations:
1. International travel and tourism development. (Heritage of origins. Development after 1945. Butler's model of destination life cycle. Forms of development: enclaves, resorts, zones, regions. Economic impacts of international tourism. Impacts of international travel and tourism development on the natural environment. Impacts of international travel and tourism development on the socio-cultural environment. Global codex of ethics in tourism.)
2. Outputs of international tourism and world tourism regions. (International organizations of tourism. Tourism and the Europe Union. Outputs of international tourism and world tourism regions - the Americas. Europe. East Asia. South Asia. the Middle East. Africa.)
3. International tourists. (Personality and the role of the environment in decision making. Perception and cognition. Motivation. Attitudes. Segmentation. Segments of international segments. Targeting. Positioning.)
4. International travel and tourism market. (SCEPTICAL analysis. PEST analysis. Globalisation and internationalisation. The international tourism trends. Entry strategy in the framework of international travel and the tourism market. Competitive strategies in the framework of international travel and the tourism market. Growth strategies in the framework of international travel and the tourism market. International travel and tourism marketing.)

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Students are able to illuminate the impacts of the processes of international travel and tourism on the environment, to analyze segments of the international travel and tourism market, and to adopt these concepts during the market opportunity searching process.

Garanti a vyučující
 • Garanti: prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D.
 • Přednášející: prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D.
Literatura
 • Hesková, M. a kol. Cestovní ruch. Praha: Fortuna, 2006.
 • Horner, S., Swarbrooke, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: Grada Publishing, 2006.
 • Šípková, I. Medzinárodné podnikatelské prostredie v cestovnom ruchu. Banská Bystrica: Slovak-Swiss Tourism, 2004.
 • Machková, H., Sato, A., Zamykalová, M. Mezinárodní obchod a marketing. Praha: Grada Publishing, 2002.
 • Navrátil, J. Průvodce studiem mezinárodního cestovního ruchu.
 • Moutinho, L. Strategic Management in Tourism. Oxon: CABI Publishing, 2000.
 • Goeldner, Ch. R., Ritchie, J. R. B. Tourism: Principles, Practices, Philosophies. Wiley, New York, 2008.
 • Sorensen, A. Travellers in the periphery. Nexo: Bornholms Forskningscenter, 1999.
 • http://czso.cz
 • http://ec.europa.eu/enterprise/tourism/index_en.htm
 • http://www.cot.cz
 • http://www.czechtourism.cz
 • http://www.etc-corporate.org
 • http://www.tourismpartnership.org/
 • http://www.ttra.com
 • http://www.unwto.org
 • http://www.wttc.org
 • Vystoupil, J., Šauer, M., Holešinská, A., Metelková, P. Základy cestovního ruchu. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF