Fairtrade

Zkratka předmětu KOD/FT
Název předmětu Fairtrade
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/FT
Název Fairtrade
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět představí studentům alternativní systém aplikovaný v rámci mezinárodního obchodu, vymezí jeho základní sociální a environmentální přínosy pro rozvojové ekonomiky. V rámci blokové výuky budou představeny teritoriální, komoditní a organizační charakteristiky fair trade. Pozornost bude zaměřena zejména na dva největší systémy ve vazbě na světové fairtradové organizace: WFTO, IFT/FLO. Součástí výuky jsou videosekvence a výukové programy věnované vybrané problematice fair trade.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a prezentace seminární práce v souladu se zadáním.
Dle aktuální situace účast na projektových aktivitách.

Požadavky ke zkoušce:
Absolvování písemného testu s min 60 % úspěšností.

Obsah

1. konzultace: Vymezení fairtradového systému 2 h
a) Podstata a organizace fairtradového systému (FT)
b) Vývoj FT
c) Organizační zázemí (FTI/FLO, WFTO)


2. Fairtradový obchod 4 h
a) Státy zapojené do Fair Trade International (FLO)
b) Základní FT komodity
c) Obchod FT z pohledu FLO
d) Obchod FT v ČR
e) Vybraný FT produkt - SEMINÁRNÍ PRÁCE
f) Vybraná FT destinace - SEMINÁRNÍ PRÁCE


3. Fairtradové projekty a prezentace seminárních prací 2 h
a) FT projekty: FT město, školy a církve; Světový den FT
b) Vybraný FT produkt - SEMINÁRNÍ PRÁCE
c) Vybraná FT destinace - SEMINÁRNÍ PRÁCE


V rámci konzultací: projekce filmů o FT, případně aplikace FT výukových programů (NaZemi, Centrum GRV: Skvrny na banánech, Šaty dělají člověka, Hořká chuť čokolády, Silný kafe ?)

4: Projektový den: Světová hra na obchod (pro PS nad rámec konzultací KS) NaZemi Brno (metodické listy)


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti si uvědomi problematiku nerovnosti ve světovém obchodě. Seznámí se s konceptem fair trade a přínosy, které z toho plynou pro drobné zemědělce/výrobce v rozvojových zemích. Získají schopnost společensky odpovědného přístupu k obchodněpodnikatelských aktivitách.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
Literatura
  • David Ramson. Fair trade. nakladatelství Doplněk, Brno, 2011. ISBN 978-80-7239-258-2.
  • http://www.fairtrade.cz/files/texty/fairtrade/info-manual.pdf
  • Monitoring the scope and benefits of Fairtrade. Fairtrade International, Bonn, 2012.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projekce (statická, dynamická), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), E-learning, Exkurze

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF