Základy společenské odpovědnosti firem

Zkratka předmětu KOD/CZSOF
Název předmětu Základy společenské odpovědnosti firem
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/CZSOF
Název Základy společenské odpovědnosti firem
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je orientace studentů v aktivitách CSR, schopnost rozvíjet společenskou odpovědnost ve firemním prostředí. Je zároveň přípravou pro certifikaci Specialista CSR-junior (ČSJ).

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování projektu (součást certifikace Specialista CSR-J)
Požadavky ke zkoušce:
Absolvování písemného testu s min 60 % úspěšností

Obsah

Témata přednášek:
1. Obsah a význam CSR. Základní pilíře CSR
2. Koncepce trvale udržitelného rozvoje
3. Mezinárodní a národní organizace CSR. Standardy CSR
4. Organizace založené na udržitelnosti (zásady, postupy, pravidla, management CSR)
5. Environmentální aspekty CSR
6. Lidské zdroje a sociální aspekty CSR
7. Ekonomické aspekty CSR. Implementace CSR
8. Monitoring a hodnocení CSR. Národní cena ČR za CSR.
9. Komunikace a zprávy o udržitelnosti
10. Systém managementu CSR (ISO 26000)
+ příprava na certifikaci Specialista CSR - junior ve spolupráci s ČSJ (doplnění vybraných témat formou workshopu)

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF