Základy obchodu

Zkratka předmětu KOD/CZOB
Název předmětu Základy obchodu
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/CZOB
Název Základy obchodu
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/KZO
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je základní pohled na vývoj obchodu, rozvoj obchodu v kontextu WTO, zařazení obchodu v systému hospodářských odvětví, formy moderních metod obchodního podnikání.

Požadavky na studenta

Kombinované studium:
Požadavky k zápočtu:
Vypracování zadané seminární práce.
Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti absolvují písemný test znalostí problematiky, která je předmětem konzultací a problematiky obsažené v předepsané literatuře. Podmínkou absolvování testu je 60% úspěšnost, následuje ústní zkouška.

Obsah

Konzultace:
1. Úvod, terminologie, členění obchodu, vývoj obchodu, formy podnikání, družstevnictví, ekonomické a sociokenomické funkce obchodu.
3. Obchodní sortiment, identifikace zboží, systemizace provozních jednotek, velkoobchod, maloobchod
3. Elektronický obchod, ochrana spotřebitele, kooperace v obchodě.
4. Hospodářská politika, mezinárodní instituce a organizace, světové trendy ovlivňující obchodní činnost.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti mají základní přehled o vývoji a trendech v obchodě, znají základní terminologii.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
 • Cvičící: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
Literatura
 • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
 • Pražská, L., Jindra, J. a kol. Obchodní podnikání. Retail management. Praha: Management Press, 2002.
 • www.czech-franchise.cz
 • www.dacr.cz
 • www.socr.cz
 • www.wto.org
 • Zákon o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb..
 • zákoník. Zákon o ochraně spotřebitele - č. 634/1992 Sb.
 • Veber, J. Management kvality a environmentu. Praha: VŠE, 2002.
 • Hesková, M., Pícha, K. Vybrané problémy obchodního provozu: studijní pomůcka vhodná pro distanční formy studia. České Budějovice: JU ZF, 2004.
 • Elektronická podpora - moodle.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF