Obchodní provoz

Zkratka předmětu KOD/COP
Název předmětu Obchodní provoz
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/COP
Název Obchodní nauka
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/OP
Vyloučené předměty KOD/KPR
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je podat základní poznatky o významu, aspektech, prvcích a vazbách technologie a obchodních procesů ve velkoobchodní jednotce a maloobchodní jednotce.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování a ústní prezentace seminární práce na vybrané téma. Zpracování drobných úkolů. Aktivní účast na semináři. Stoprocentní docházka na seminář.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti absolvují písemný test znalostí problematiky probrané v rámci přednášek a cvičení a problematiky obsažené v předepsané literatuře. Podmínkou absolvování testu je 60% úspěšnost, následuje ústní zkouška.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod a základní pojmy
2. Informační systémy v řízení obchodního provozu
3. Právní úprava v obchodním provozu
4. Lidské zdroje v obchodním provozu
5. Řízení velkoobchodu
6. Technologie maloobchodního provozu
7. Řízení maloobchodní jednotky
8. Specifika řízení řetězcových provozních jednotek
9. Provoz jednotlivých formátů provozních jednotek
10. Inventura a prevence ztrát v provozních jednotkách
11. Trendy v řízení obchodního provozu a obchodním podnikání
12. Vývoj technologického zázemí obchodu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Studenti mají základní znalosti obchodní terminologie a prostředí obchodu. Studenti absolvovali předmět Obchod a služby.

Získané způsobilosti

Student zná problematiku a má základní dovednosti v řízení jednotlivých operací a provozních jednotek.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
Literatura
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (§1721-2054 §2079-2188, §2201-2234; §2358-2383; §2430-2520).
  • Pražská, L., Jindra, J. a kol. (2002). Obchodní podnikání. Retail management. Praha: Management Press.
  • Cimler, P., Zadražilová, D. a kol. (2007). Retail Management. Praha: Management Press.
  • Časopis Retail News.
  • Hes, A., Šálková, D., Regnerová, M. a kol. (2013). Obchodní nauka. Praha: ČZU.
  • Mulačová, V., Mulač, P., a kol. (2013). Obchodní podnikání ve 21. století. Praha: Grada, Grada Publishing.
  • Segel, R. (2008). Retail business kit for dummies. John Wiley & Sons.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), E-learning, Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF