SZZ Obchod

Zkratka předmětu KOD/BZO
Název předmětu SZZ Obchod
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/BZO
Název SZZ Obchod
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KOD/CZOB, KOD/KZO, KOD/YZO, KOD/ZO, KOD/ZOB, KOD/KOTP, KOD/OTP, KOD/KVOVA, KOD/VOVA, KOD/KRNP, KOD/RNP
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti obchodu.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů obchodu, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

1. DRUŽSTEVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ
2. VÝVOJ OBCHODU V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU, SOUČASNÝ STAV
3. FUNKCE OBCHODU, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST V OBCHODĚ
4. VELKOOBCHOD
5. MALOOBCHOD
6.OBCHODNÍ SORTIMENT
7. OCHRANA SPOTŘEBITELE V MALOOBCHODNÍ ČINNOSTI
8. VÝZNAM KOOPERACÍ PRO HOSPODÁŘSKOU SFÉRU
9. ELEKTRONICKÝ OBCHOD A INFORMAČNÍ SYSTÉMY V ŘÍZENÍ OBCHODNÍHO PROVOZU
10. LIDSKÉ ZDROJE V OBCHODNÍM PROVOZU
11. LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PROVOZU
12. MARKETINGOVÉ NÁSTROJE POUŽÍVANÉ OBCHODNÍMI JEDTNOTKAMI
13. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY, VÝPOČTY A UKAZATELE V OBCHODĚ
14. TRH ORGANIZACÍ, VYMEZENÍ NÁKUPU A JEHO FUNKCE. OBCHODNÍ PERSONÁL
15. MARKETING NÁKUPU
16. LEGISLATIVA OVLIVŇUJÍCÍ NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ ORGANIZACÍ
17. ŘÍZENÍ NÁKUPU A NOVÉ TRENDY V NÁKUPU
18. PRODEJNÍ STRATEGIE. PRODEJ VÝZNAMNÝM KLIENTŮM A PÉČE O TYTO KLIENTY
19. PROGNÓZA PRODEJE
20. ROZPOČET A HODNOCENÍ PRODEJE
21. ŘÍZENÍ PRODEJE
22. ZAHRANIČNÍ OBCHODNÍ POLITIKA
23. MEZINÁRODNÍ OBCHOD
24. ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základy obchodu (ZO/KZO), Obchodní technologie a provoz (OTP/KOTP), Řízení nákupu a prodeje (RNP/KRNP) a Vnější obchodní vztahy (VOVA/KVOVA)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti obchodu. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF