SZZ Management a marketing

Zkratka předmětu KOD/BZMMA
Název předmětu SZZ Management a marketing
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/BZMMA
Název SZZ Management a marketing
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KŘE/CMAN, KŘE/KAMAN, KŘE/MANZ, KŘE/MANZA, KŘE/QMANZ, KŘE/YMANZ, KOD/KZMA, KOD/YZMA, KOD/ZMA, KOD/CMV, KOD/KMR, KOD/KMV, KOD/MR, KOD/MV, KOD/YMR
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti managementu a marketingu.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceléného přehledu základních pojmů a principů managementu, marketingu a marketingového výzkumu.

Obsah

1. PODSTATA MANAGEMENTU
2. PLÁNOVÁNÍ
3. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ
4. ORGANIZOVÁNÍ
5. VEDENÍ LIDÍ A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
6. MOTIVACE
7. ROZHODOVÁNÍ
8. MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE
9. PODNIKOVÁ KULTURA
10. KONTROLOVÁNÍ
11. PODSTATA MARKETINGU
12. MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ
13. KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ, KONKURENCE
14. TRHY SPOTŘEBITELSKÉ A TRHY ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ
15. SEGMENTACE TRHU
16. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
17. MARKETINGOVÝ VÝZKUM
18. KVALITATIVNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM
19. KVANTITATIVNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM
20. PRODUKT
21. CENA PRODUKTU
22. UMÍSTĚNÍ (DISTRIBUCE) PRODUKTU
23. PODPOROVÁNÍ, PODNĚCOVÁNÍ (PROPAGACE) PRODUKTU
24. PROCES MARKETINGOVÉHO ŘÍZENÍ
25. MARKTING V APLIKACÍCH

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Management (MANZ/QMANZ), Marketing (ZMA/KZMA) a Marketingový výzkum (MV/KMV).

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané v oblasti managementu a marketingu. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF